TILBAKE STARTSIDEN KATEGORI HELSEFORETAK/SYKEHUS. DELT OPP I  3 GRUPPER. TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE HELSEFORETAK/SYKEHUS HOVEDSIDE
REGIONALT HELSEFORETAK I NORGE
Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene. 
NORSKE OFFENTLIGE
SYKEHUS
NORSKE OFFENTLIGE SYKEHUS
NORSKE OFFENTLIGE
HELSEFORETAK
NORSKE OFFENTLIGE HELSEFORETAK
NORSKE PRIVATE
HELSEFORETAK

NORSKE PRIVATE HELSEFORETAK

Helsetjenester (NAV) 
ANNONSER/NEWS
FORSKJELLIGE TEMALINKER
PASIENTFORENINGER 
FRITT SYKEHUSVALG 
FOLKEHELSEINSTITUTTET 
STATENS HELSETILSYN 
OPPTRENINGSSENTRE 
ORGANISASJONER 
SYKDOMMER.COM 
BRUKERORGANISASJONER 
 
 
 
 
Curato Røntgen
Hos oss kan du få utført alle typer bildediagnostiske undersøkelser; røntgen, CT, mammografi, benskjørhetsmåling, MR og ultralyd. Uansett hvor du er henvist til, kan du komme til oss. Du betaler bare vanlig egenandel som på sykehus.

Curato Røntgen er Norges største private leverandør av radiologitjenester. Våre dyktige fagfolk gir deg trygg og sikker hjelp.
Unilabs Røntgen

I Norge har Unilabs Røntgen 8 røntgeninstitutter i Fredrikstad, Tønsberg, Bergen, Trondheim og Oslo.
ANNONSER/NEWS