KATEGORI BEVEGELSESHEMNINGER
DELT OPP I FIRE GRUPPER
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE BEVEGELSESHEMNINGER HOVEDSIDE

Du står fritt til selv å velge hvilket ortopedisk institutt du vil få tjenester fra. Selv om noen institutt har samarbeid med gitte sykehus og leger, kan du fritt velge et annet institutt hvis du ønsker det. Dette gjelder både ved første gangs anskaffelse og ved fornyelse eller reparasjoner.

DIVERSE TEMASIDER

Ortopediske hjelpemidler
Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner og ortopediske sko.

Hjelpemidler Søknadsskjema Nav 
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Oversikt over ytelser for behandling/undersøkelse av helsetjenester.
(HELFO)

Brukere har rett til selv å velge sin leverandør av ortopediske hjelpemidler.
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

Nav- Funksjonshemninger/Rettigheter og regler.


http://pstrafikkskole.no/

Kontakt
Postadresse: PS Trafikkskole AS v/ Per Weum
Kureveien 10 1592 Våler
Telefon: 4123 2574
Epost: pstrafik@online.no


topp