HANDICAPSIDEN.NO AS


Om Internettportalen www.handicapsiden.no

www.handicapsiden.no er en internettportal som eies av aksjeselskapet Handicapsiden.no AS

www.handicapsiden.no er en inkluderende internettportal med linker til norske og internasjonale websider innen: Helse, Medisin, Sykdom, Skade, Lover og regler, produkter for hjelpemidler og andre tjenester m.m. En nisjeportal, samt en veiviser for folk flest, men handikappede og funksjonshemmede er et prioritert felt.

Det skal være en brukervennlig portal, hvor det er lett å finne frem til det man søker og måtte ha på hjertet. Portalen er delt opp i kategorier som favner de forskjellige gruppene. Stor tekst og tekst i bilder prioriteres på portalen. Et bilde sier mer en 100 ord.


Stor logo er hovedlogo for aksjeselskapet Handicapsiden.no AS

I alle kategorier og websider brukes en liten logo på venstre side øverst for å gå tilbake.

Vedrørende touch screen skjerm er portalen tilpassett dette, med å bruke pekeknapper for hyperkoblinger.
PEKER MED (HYPERKOBLING)

Knapp som brukes til å komme til toppen av siden.

Målsetting for internettportalen www.handicapsiden.no

www.handicapsiden.no har som målsetning om å bli den ledende nisjeportalen innen helse, medisin, sykdom, skade, produkter, tjenester, lover og regler. Samt andre aktuelle tjenester. Informasjonskanal/portal for handikappede og funksjonshemmede i Norge.

Ved siden av denne store gruppen, er den blitt et godt verktøy for offentlige og private bedrifter. Vi har valgt å visualisere et flertall av linkene med bilde eller logoer. Vi har valgt denne brukerløsningen, slik at våre besøkende kan finne frem,
til ønskede informasjon og tjenester på en enkel og grei måte. Et bilde sier mer en tusen ord. Alle linker har URL-koding, slik at vi gir trafikk til våre kunders websider.