HANDICAPSIDEN.NO AS


Inkluderende-Info-Station.no

Et Domenenavn som eies av Handicapsiden.no AS.
En av flere oppgaver for aksjeselskapet er å utvikle informasjonsstasjoner/terminaler som skal være inkluderende i samarbeid med Infostasjon AS.

Om vår inkluderende Info-Station med Navn ToRun II

Handicapsiden.no AS har nå utviklet en ny inkluderende informasjonsterminal med webtilrettet programvare i samarbeide med Infostation AS.

Vår inkluderende Info-Station har en hev- og senk løsning, for å kunne tilfredsstille brukere som sitter i rullestol eller ikke rekker opp til ordinære Infostation.

Vi benytter minimum19” LCD touch screen, som vil dekke svaksyntes behov, for å kunne nyttegjøre seg informasjon som ligger på vår inkluderende Info-Station.

Standarmodellen leveres med touch screen, ståltastatur og integrert mus.

Har kjøper behov for mer beskyttelse rundt Infostationen, 
kan dette ordnes med bruk av beskyttelsesmateriale, eller andre løsninger/forslag som leverandøren kan hjelpe med.

Terminalen kan leveres med høyttaler, webcamera og skriver for de som ønsker det.

Vedrørende tilleggsutstyr for synshemmede og hørselshemmede leveres dette etter kjøpers ønske, da dette ikke inngår i standarmodellen.

Vår inkluderende Info-Station kan levers i flere varianter, fargevalg og profilering,

men hev- og senk, samt touch screen og integrert mus er en fast anordning.

Terminalen er tilpasset ved bruk av kortleser, men må bestilles for de som ønsker det.

Vår inkluderende Info-Station ønsker vi å utplassere på Opptreningssentre, Pasienthotell, Sykehus og i offentlige miljøer. Ved siden av dette håper vi at det private næringslivet ser behovet for å inkludere flere brukergrupper når de velger løsninger til Deres informasjons behov ved bruk av vår Info-Station.

Den inkluderende Info-Station tilbys våre kunder som: reklamefinansiert, leasing eller kjøp.

Vi håper at alle våre kunder vil integrere vår nettportal www.handicapsiden.no, som en av låste linker, slik at vi får ut informasjonen på handicapsiden.no til flere brukere.

Når Info-Station ikke er i bruk, kan den fungere som en 19” elektronisk reklame TV, med levende eller faste bilder som blir eksponert etter en fast tidskode ” 3 – 5 sekunder ”, eller lengre hvis våre kunder ønsker dette.

Vi er av den oppfatning at vår inkluderende Informasjonsterminal bør inkluderes i alle offentlige bygg i Norge, der det er behov for å inkludere handikappede og funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere med like muligheter for informasjon som andre.

Terminalen er inkluderende og skal ikke være ekskluderende for noen av brukere, men skal kunne brukes av alle.

Markedsføring av ToRun II

Vi rykker inn annonser i relevante blader som dekker skade og lyte i Norge.

Vi søker også aktivt mot presse og TV-mediet om en omtale av vår inkluderende Info-Station ToRun II

Vi kontakter våre samarbeidspartnere og andre forretningsforbindelser vi har for våre selskaper.

Offentlige instanser som Arbeids-og inkluderingsdepartementet, lokale Nav kontorer, kommuner og andre offentlige kontorer kontaktes for en informasjon om produktet.

Vi søker etter kapital for markedsføring og produksjonsmidler fra det offentlige.

Vi søker etter private investorer som kan være med og finansiere vår inkluderende Info-Station som sponsorer med deres logo oppført på terminalen.

Våre samarbeidspartnere på internettportalen www.handicapsiden.no, samt offentlige og private selskaper får en henvendelse/ innbydelse om en demonstrasjon av vår nye inkluderende informasjonsterminal.

Utplassering av ToRun II

Vår inkluderende Info-Station ønsker vi å utplassere på Opptreningssentre, Pasienthotell, Sykehus og i offentlige miljøer. Ved siden av dette håper vi at det private næringslivet, ser behovet for å inkludere flere brukergrupper, når de velger løsninger til Deres informasjons behov ved bruk av infostation.

Ved kjøp og salg av Torun II

Vår inkluderende Info-Station tilbys våre kunder som: reklamefinansiert, leasing eller kjøp.

Vi håper at alle våre kunder vil integrere vår nettportal handicapsiden.no, som en av låste linker, slik at vi får ut informasjonen på handicapsiden.no til flere brukere.

Planlegging for produksjon av Info-Station Torun II

I samarbeid med Infostation AS, ønsker vi i Handicapsiden.no AS at vår inkluderende Info-Station kan skape arbeidsplasser til målgruppen vår, ved blant annet at produksjonen legges til attføringsbedrifter som har de rette kompestanser for oppbygging og montering av produktet.

Forbedringer/utvikling av inkluderende Info-Station

Ved stadig bruk av terminalen vil vi høste erfaringer, samt få tilbakemeldinger om brukervennlighet fra brukere.

Terminalen skal utvikles med formål å være inkluderende for alle brukergrupper.

Målsetning for terminaler.

Utplasseringer av vår inkluderende Informasjonsterminal skal inkluderes i alle offentlige bygg i Norge, der det er behov for å inkludere handikappede og funksjonshemmede med like muligheter for informasjon som andre.

Utplasseringer av vår inkluderende informasjonsterminal ut til det private markedet, ønsker vi en markedsandel for produktet 100% i relevante utplasseringer, hvor handikappede og funksjonshemmede herunder rullestolbrukere ferdes, med like muligheter for informasjon som andre.

Link her> www.inkluderende-info-station.no