HANDIKAPGUIDEN HOVEDSIDE
Landsoversikt

Handicapsiden.no er en inkluderende internettportal som er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for brukere, offentlige myndigheter, næringslivet og andre brukere av portalen.

Websider for guider er lokale inkluderende internettportaler, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt.

Vi søker i utgangspunktet etter brukere, som er i en tilsvarende situasjon som oss. Om du er 100% ufør, er dette ikke et hinder.
Du kan lese mer om dette her på
 Nav.no Grunnbeløp

Er du 50% ufør kan dette ordnes igjennom
 Nav.no  Jobb og arbeidsliv 

Alle våre fremtidige handikapguider, skal i utgangspunktet ha et handikap. 

Vi søker etter guider for fremtiden, som har interesse for data og kommunikasjon med andre mennesker. 

Guider kommer innunder  handicapsiden.no AS og Foreningen Handicapweb.org som et ledd i nettverket for de 2 aktører.

Formål er å: Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser. 

Aktivisere handikappede, funksjonshemmede og uføre, som står utenfor det ordinære arbeidslivet, samt at vi skaper et sosialt nettverk for våre medarbeidere.

Portalen er drevet av mennesker som på grunn av skade eller sykdom har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.
Våre ansatte/medarbeidere har 50 til 100% trygd/uførhet.

Ansatte som har en form for uførhetsgrad i prosent, kommer innunder egne regler for våre selskaper. Blant annet gjennom Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Vi har godt samarbeid med NAV. 
Ansatte som jobber for trygd, opplever det som givende å utføre et tilrettelagt og meningsfullt arbeid i eget tempo. Målet er at alle ansatte for denne gruppen, skal kunne tjene opptil 1G i tillegg til trygden. Målsetningen er å skape lønnede arbeidsplasser og et sosialt nettverk for medarbeidere.

Arbeidsoppgave.

Arbeidsoppgavene er som følger: Webdesign som guide i eget distrikt. Drifting av sin lokale internettportal, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt. Websiden til guidene vil bygges opp etter mal i samarbeide med Handicapsiden.no AS, men guiden vil ha frihet innenfor denne rammen, men i samsvar og etter retningslinjer i fra Handicapsiden.no A

Guidene vil arbeide hjemmefra, men vil være tilknyttet vårt nettverk til enhver tid.

Arbeidet vil bestå i å drifte din lokale portal (webside)

På Indexsiden/startsiden til guider legges inn linker til vårt nettverk nederst på siden. Dette gjøres for å få en oversiktlig nettverksvirksomhet. Helsetjenester, Data og pc tjenester, Nettshoppen, Handicapweb.org.
Se en demo her>
 http://www.handikapguiden-aurskogholand.no 

Vi vil opprette et eget webhotell for ditt området. Ved siden av å drifte siden vil arbeidet bestå av salg og informasjon.

Våre betingelser er at du som guide går 100% inn for oppgaven.

Du som guide må være positiv, kreativ og ha ett seriøst forhold til arbeidsoppgaven.

Alle utgifter vedrørende websiden blir dekket av arbeidsgiver.
Dette gjelder også mobiltelefon og bredbånd.
Vi aktiviserer dette etter avtale med Guiden når dette blir aktuelt!
Prøvetid etter avtale med undertegnede.

Vedrørende salg på websidene vil en av våre medarbeidere hjelpe til med opplæring, eventuelt råd hvis du skulle ha behov for det. 

Det opprettes en kontrakt mellom guide og arbeidsgiver for å få til en seriøs avtale for alle parter. Skulle stillingen være av interesse, ikke nøl, men ta kontakt og  send oss en kortfattet søknad på e-mail. eller ta kontakt med Daglig leder for en hyggelig prat.

Ha en riktig fin dag. Med vennlig hilsen Daglig leder 
Rune Walter Borgen 
Telefon 63 85 05 62
Mobil   94 42 47 59
Mail: postmaster@handicapsiden.no
Guideoversikt