Jobbsøknad i nettverket for Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org

Handicapsiden.no er en inkluderende internettportal som er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for brukere, offentlige myndigheter, næringslivet og andre brukere av portalen.

Vi søker i utgangspunktet etter brukere, som er i en tilsvarende situasjon som oss.
Om du er 100% ufør, er dette ikke et hinder. Du kan lese mer om dette her på
Nav.no Grunnbeløp


Alle våre fremtidige handikapguider, skal i utgangspunktet ha et handikap.

Vi søker etter guider for fremtiden, som har interesse for data og kommunikasjon med andre mennesker.

Guider kommer innunder  handicapsiden.no og Forening
Handicapweb.org som et ledd i nettverket for de 2 aktører.

Formål er å: Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser.


Aktivisere handikappede, funksjonshemmede og uføre, som står utenfor det ordinære arbeidslivet, samt at vi skaper et sosialt nettverk for våre medarbeidere.

Portalen er drevet av mennesker som på grunn av skade eller sykdom har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Ansatte som jobber for trygd, opplever det som givende å utføre et tilrettelagt og meningsfullt arbeid i eget tempo. Målet er at alle ansatte for denne gruppen, skal kunne tjene opptil 1G i tillegg til trygden.

Målsetningen er å skape lønnede arbeidsplasser og et sosialt nettverk for medarbeidere.

                                                                          
Arbeidsoppgave.
Arbeidsoppgavene er som følger: Webdesign som guide i eget distrikt. Drifting av sin lokale internettportal, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt. Websiden til guidene vil bygges opp etter mal i samarbeide med Handicapsiden.no AS, men guiden vil ha frihet innenfor denne rammen, men i samsvar og etter retningslinjer i fra Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org


Guidene vil arbeide hjemmefra i sitt distrikt, men du vil være tilknyttet vårt nettverk til enhver tid.

Arbeidet vil bestå i å drifte din lokale portal (webside),


For at vi skal ha en ryddig måte å drifte websidene på, bør alle i prosjektet ha samme redigeringsverktøy for laging av websider.

Trenger du opplæring eventuelt råd kontakte vår webmaster/Daglig leder Rune Walter Borgen.På Indexsiden/startsiden til guider blir den lik for alle guider. Dette gjøres for å få en oversiktlig nettverksvirksomhet.


Se en demo her> http://www.handikapguiden-aurskogholand.no


Websider for guider er
lokale inkluderende internettportaler, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt.

Vi vil opprette et eget webhotell for ditt området. Ved siden av å drifte siden vil arbeidet bestå av salg, informasjon og tegning av medlemskap til handicapweb.org

Våre betingelser er at du som guide går 100% inn for oppgaven.
Du som guide må være positiv, kreativ og ha ett seriøst forhold til arbeidsoppgaven.

Alle utgifter vedrørende websiden blir dekket av arbeidsgiver.

Vedrørende salg på websidene vil en av våre medarbeidere hjelpe til med opplæring, eventuelt råd hvis du skulle ha behov for det.

Det opprettes en kontrakt mellom guide og arbeidsgiver for å få til en seriøs avtale for alle parter.

Skulle stillingen være av interesse, ikke nøl, men ta kontakt og  send oss en kortfattet søknad på e-mail. eller ta kontakt med Daglig leder for en hyggelig prat.

Ha en riktig fin dag.

Med vennlig hilsen Daglig leder
Rune Walter Borgen 
Telefon 63 85 05 62
Mobil   9
4 42 47 59
Mail
postmaster@handicapsiden.no