LOGO FOR HANDICAPSIDEN.NO KLIKK PÅ SVALEN SÅ FLYR DEN FRA SIDE TIL SIDE. I alle kategorier brukes svalen på venstre side øverst for å gå tilbake. Klikk på svalen for å fly.I kategorier som har flere sider finner du svalen nederst på høyre side. Klikk på svalen for å fly til neste side.Noen websider bruker ikke svalen som ovenfor, da disse sidene brukes av andre i vårt nettverk.Bruk da tilbake knappen i Exsplorer feltet ditt. Jobbsøknad i nettverket for Handicapsiden.no AS og Foreningen Handicapweb.org

Handicapsiden.no er en inkluderende internettportal som er utviklet for å gjøre hverdagen enklere for brukere, offentlige myndigheter, næringslivet og andre brukere av portalen.

Vi søker i utgangspunktet etter brukere, som er i en tilsvarende situasjon som oss.
Om du er 100% ufør, er dette ikke et hinder. Du kan lese mer om dette her på
Nav.no Grunnbeløp

Er du 50% ufør kan dette ordnes igjennom
Nav.noJobb og arbeidsliv

Alle våre fremtidige handikapguider, skal i utgangspunktet ha et handikap.

Vi søker etter guider for fremtiden, som har interesse for data og kommunikasjon med andre mennesker.

Guider kommer innunder  handicapsiden.no AS og Forening
Handicapweb.org som et ledd i nettverket for de 2 aktører.

Formål er å: Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser.


Aktivisere handikappede, funksjonshemmede og uføre, som står utenfor det ordinære arbeidslivet, samt at vi skaper et sosialt nettverk for våre medarbeidere.

Portalen er drevet av mennesker som på grunn av skade eller sykdom har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Våre ansatte/medarbeidere har 50 til 100% trygd/uførhet.

Ansatte som har en form for uførhetsgrad i prosent, kommer innunder egne regler for våre selskaper. Blant annet gjennom Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Vi har godt samarbeid med NAV.

Ansatte som jobber for trygd, opplever det som givende å utføre et tilrettelagt og meningsfullt arbeid i eget tempo. Målet er at alle ansatte for denne gruppen, skal kunne tjene opptil 1G i tillegg til trygden.

Målsetningen er å skape lønnede arbeidsplasser og et sosialt nettverk for medarbeidere.

                                                                          
Arbeidsoppgave.
Arbeidsoppgavene er som følger: Webdesign som guide i eget distrikt. Drifting av sin lokale internettportal, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt. Websiden til guidene vil bygges opp etter mal i samarbeide med Handicapsiden.no AS, men guiden vil ha frihet innenfor denne rammen, men i samsvar og etter retningslinjer i fra Handicapsiden.no AS og Foreningen Handicapweb.org


Guidene vil arbeide hjemmefra i sitt distrikt, men du vil være tilknyttet vårt nettverk til enhver tid.

Arbeidet vil bestå i å drifte din lokale portal (webside), ved bruk av FrontPage 2003 eller Expression Web som er det nye redigeringsverktøyet fra Microsoft.
Oversikt over FrontPage 2003


Alle medarbeidere i nettverket skal bruke Microsoft Office FrontPage/Expression Web for laging av websider.  For at vi skal ha en ryddig måte å drifte websidene på, må alle i prosjektet ha samme redigeringsverktøy for laging av websider.

Trenger du opplæring eventuelt råd i bruk av frontPage/Expression Web kan du kontakte vår webmaster/Daglig leder Rune Walter Borgen.

Klikk her, få en opplæring/Kurs om hvordan du begynner og jobbe med FrontPage
Elektroniske opplæringskurs for de nyeste versjonene av Microsoft Office System-programmer er tilgjengelige på Office Online. Hvis du vil ha tilgang til dem, må du ha et av følgende programmer installert på datamaskinen din:
* Microsoft Office Professional Edition 2003
* Microsoft Office Small Business Edition 2003
* Microsoft Office Standard Edition 2003
* Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003

FrontPage 2003 Produkt Demo

På Indexsiden/startsiden til guider blir den lik for alle guider. Dette gjøres for å få en oversiktlig nettverksvirksomhet.
Data og pc tjenester, Nettshoppen, Nyhetssiden Helse, og Info-Station.
Se en demo her> http://www.handikapguiden-aurskogholand.no
 
Andre websider (undersider) gjør du selv ut i fra dine egne ønsker, men på side 2 guidens hovedside,
legger dere ut knapper for Hjelpemidler, Medisin, Helse, Sykdommer, Rettigheter.
Alle websider bruker Verdana 12 som skrift.
Se en demo her>
http://www.handikapguiden-aurskogholand.no/Hovedside/handikapguiden.htm

Websider for guider er
lokale inkluderende internettportaler, med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest i sitt distrikt.

Vi vil opprette et eget webhotell for ditt området. Ved siden av å drifte siden vil arbeidet bestå av salg, informasjon og tegning av medlemskap til handicapweb.org

Våre betingelser er at du som guide går 100% inn for oppgaven.
Du som guide må være positiv, kreativ og ha ett seriøst forhold til arbeidsoppgaven.

Alle utgifter vedrørende websiden blir dekket av arbeidsgiver.
Dette gjelder også mobiltelefon og bredbånd.


Vedrørende salg på websidene vil en av våre medarbeidere hjelpe til med opplæring, eventuelt råd hvis du skulle ha behov for det.

Det opprettes en kontrakt mellom guide og arbeidsgiver for å få til en seriøs avtale for alle parter.

Skulle stillingen være av interesse, ikke nøl, men ta kontakt og  send oss en kortfattet søknad på e-mail. eller ta kontakt med Daglig leder for en hyggelig prat.

Ha en riktig fin dag.

Med vennlig hilsen Daglig leder
Rune Walter Borgen 
Telefon 63 85 05 62
Mobil   95 16 04 30 
Mail
postmaster@handicapsiden.no