Aleneforeldreforeningen
Aleneforeldreforeningen er for foreldre som ikke lever sammen. Vi arbeider bl.a. for at barn i aleneforeldrefamilier skal ha trygge og forutsigbare livsvilkår.

Fosterhjemtjenesten i Hedemark
Vårt navn er Fosterhjemstjenesten og er fra 1. januar 2004 organisert som en del av den statlige Barn, ungdom og familieetaten, Region øst. Vårt arbeid er regulert gjennom lov om barneverntjenester.

Fosterhjemstjenesten i Norge
Fosterhjemstjenesten informerer om hva et fosterhjem er, hvem fosterbarna er, hvem fosterbarnas familie er, og hvordan bli et fosterhjem.

Kirkens Familievern
Informasjon om interesseorganisasjonen for de kirkelige familievernkontorene i Norge.

Norsk forening for familieterapi
Interesseforening for fagfolk.

Norsk fosterhjemsforening
Nettsted med nyttig informasjon for nåværende og blivende fosterforeldre.

Stavanger og Sola tvillingforening
Interesseforening for tvillingforeldre- eller gravide i Stavanger og Sola regionen.

Tvillingforeldreforeningen
Offisiell web for foreningen for foreldre med tvillinger og trillinger.