Den Norske Kreftforening
Fagstoff om kreft. Siste nytt om kreftforskning, forebyggelse og behandling. Hjelp til kreftpasienter og pårørende. Spørsmål og svar og tjeneste.

Foreningen Aniridi Norge
Foreningens formål er å spre informasjon om øyesykdommen aniridi (behandling, forskning og hjelpemidler) samt lage et nettverk for aniridikere i Norge.

Foreningen for blødere i Norge
FBINs formål er å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet for blødere og deres familier.

Foreningen for Kroniske Smertepasienter
Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS) arbeider for å bedre livssituasjonen for mennesker med kroniske smerter. På sentralt hold rettes virksomheten mot politikere og helsemyndigheter.

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser 
Spiseforstyrrelser handler om å bruke mat og kontroll av mat som midlertidig løsning på forskjellige livsproblemer. I IKS har vi denne generelle definisjonen

Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen Alopecia Areata (LAA) er en landsomfattende forening for alle som har sykdommen alopecia areata (flekkvis håravfall) og støttemedlemmer.

Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Interesseorganisasjon for familier som er rammet av HS.

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager
Interesseorganisasjon tilsluttet Norges Handikapforbund.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT)
Forening for nyrepasienter, transplanterte, deres pårørende og andre som interesserer seg for nyresykdom, leversykdom og transplantasjon.

Landsforeningen for Prader Willi syndrom
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom er en landsomfattende organisasjon for alle som er født med syndromet,
der es pårørende og andre med medisinske og/eller sosiale interesser for gruppen.

Larvik og Omegn MS Forening
Avdeling av Norsk forening for multippel sklerose.

LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet.

Norilco - Norsk forening for stomi- og reservoaropererte
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.

Norsk Cøliakiforening
Interesseorganisasjon for cøliakere. En cøliaker er intolerant mot gluten, som finnes i kornsortene hvete, bygg og rug.

Norsk Dystoniforening
En pasientorganisasjon som støtter, hjelper og informerer alle med diagnose som tilhører dystoni-begrepet.

Norsk Epilepsiforbund
NEF er en interesseorganisasjon for mennesker med epilepsi med lokalforeninger og fylkeslag.

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom
NEFU er en interesseorganisasjon for ungdom som har epilepsi eller ungdom som er pårørende til noen med epilepsi.

Norsk Forening for Analatresi
NFAs hjemmeside har informasjon om analatresi, kontakter og oversikt over aktuelle hendelser.

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
NFOI er en forening for personer med tilknytning til diagnosen osteogenesis imperfecta, også kalt medfødt beinskjørhet.

Norsk Forening for Sturge-Weber syndrom 
NFSW er en landsomfattende organisasjon om ble stiftet i 1993 etter privat initiativ. Foreningen er for alle som har diagnosen SWs g for deres pårørende.

Norsk Glaucom Forening
Forening for pasienter med glaucom og deres pårørende.

Norsk Hemokromatoseforbund
Landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er disponert for eller lider av hemokromatose.

Stoffskifteforbundet
Hypothyreose betyr lavt stoffskifte. Ca. 50 000 nordmenn lider av sykdommen, og enda flere vet ikke at det er hypothyreose de plages av.

Norsk Immunsviktforening
Foreningens nettsted inneholder blant annet informasjon om flere typer medfødte immunsviktsykdommer.

Norsk Keratose Forening
NOKEFs sider inneholder blant annet informasjon om ichthyose og andre hudsykdommer.

Norsk Lymfødemforening
Norsk Lymfødemforening har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier.

Norsk Nevrologisk Forening
Informasjon om nevrologiske sykdommer.

Norsk Osteoporoseforbund
Foreningen formidler informasjon om benskjørhet og støtter forskning rundt sykdommen.

Norsk Porfyriforening
Interesseorganisasjon for alle som har diagnosen porfyri - en gruppe sjeldne og (som oftest) arvelige sykdommer.

Psoriasis og eksemforbundet
Psoriasis- og eksemforbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt.

Norsk Revmatikerforbund
Offisiell side.

Norsk Sarkoidose Forening
Informasjon om sykdommen sarkoidose, innmelding i foreningen, samt annen informasjon gjennom lenker videre ut i
verden.

Oslo og Akershus Cøliakiforening
Lokalavdeling av Norsk Cøliakiforening.

Pluss - Landsforeningen mot aids
Informasjonsdatabase om hiv og aids, smitteveier, hvordan man unngår å bli smittet, hiv-viruset og medisiner.

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Foreningen ønsker å spre informasjon om øyesykdommen retinitis pigmentosa og er åpen for alle med interesse for sykdommen.

Vitiligo Norge
Informasjonsside og interesseforening for Vitiligo-pasienter i Norge. Egen side for spørsmål og svar.

Åsnes lag av LHL
Lokalforening for hjerte- og lungesyke og deres pårørende.