Det Norske Healerforbund
Det Norske Healerforbundets viktigste arbeid har siden stiftelsen i 1994 vært knyttet til aktivt informasjonsarbeid og kommende lovreguleringer av alternativ behandling.

NNH - Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
En oversikt over alle NNH-godkjente naturterapeuter i Norge. Du kan søke etter DIN terapeut.

Norsk Forening for Klassisk Akupunktur
Akupunkturforeningen har engasjert seg internasjonalt, blant annet gjennom medlemskap i internasjonale organisasjoner for akupunktører.

Norske Rosenterapeuters Forening
Informasjon om rosenmetoden og aktive rosenterapeuter.

Sykepleiernes Fagruppe i Alternativ medisin
Sykepleiere som er interessert i alternative behandlingsformer.

The Reiki Network i Norge
"The Reiki Network™" er en internasjonal yrkesforening for Reiki mestre. The Reiki Network ble grunnlagt i 1990. Et av formålene til foreningen er å sikre høyest mulig standard på undervisningen, med verdensomfattende samstemmighet, opp til Reiki mester/mester lærer nivå.