TILBAKE HOVEDSIDE KATEGORI ORGANISASJONER OG FORENINGER.TILBAKE
HOVEDSIDE
KATEGORI
ORGANISASJONER/FORENINGER
FUNKSJONSHEMNINGER.
Tips oss TIPS OSS OM ANDRE ORGANISASJONER/FORENINGER HER TAKK. FUNKSJONSHEMNINGER
 
 

KATEGORI.

Alternativ Behandling
Familie
Frivillighetssentraler
Homofili
Medisin
Mental Helse
Pasientforeninger
Rusmidler
Røde Kors org-
Sykdomsforeninger
Tannhelse
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)ADHD-foreningen
Adresser og opplysninger om MBD/ADHD.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)ADHD-foreningen Hedmark
Velkommen til ADHD Norge - Hedmark fylkeslag sin hjemmeside!
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)AMC
Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita ble stiftet høsten 1987 etter initiativ fra 15 voksne personer som har AMC.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)BURG-Telemark
Organisasjon for Barn og Unge med revmatisme - tilknyttet BURG-Norge og Norsk Revmatikerforbund (NRF).
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Cerebral Parese foreningen
Interesseforening for personer med cerebral parese og deres pårørende.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Civitan Norge
Frivillig organisasjon av klubber som arbeider for så vel enkeltmennesker som for samfunnet generelt. Det legges spesiell vekt på å hjelpe mennesker med utviklingshandikap.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Foreningen for Barn med Hoftelidelser
Landsforening tilsluttet Norges Handikapforbund. Foreningen er et støtte- og kontaktorgan for familier som har barn med hoftelidelser.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Fotfeilforeningen.no
En Landsdekkende Forening for Alle med Fotfeilstillinger
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er en sammenslutning av organisasjoner som arbeider med ulike former av funksjonshemming.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)
Det er spesielt viktig for FS å legge til rette for at voksne funksjonshemmede skal få tilgang til opplæring. Vi ønsker en voksenopplæring som kan være et viktig redskap for livsmestring og motivasjon for våre grupper
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Handikappede Barns Foreldreforening
Tilknyttet Norges Handikapforbund.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Landsforeningen for amputerte (LFA)
LFA ble stiftet i 1996 og står tilsluttet Norges Handikap-forbund (NHF), som er en partipolitisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Landsforeningen for Nakkeslengskadde
Interesseorganisasjon tilknyttet Norsk Handikapforbund.
Landsforeningen For Slagrammede
Forening for slagrammede, pårørende og andre interesserte.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Leddbruskskadeforeningen - LBS
Schweigaardsgt. 12 Postboks 9217 Grønland 0134 Oslo
Telefon: 24 10 24 00
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG KART. (HYPERKOBLING)LPP
Landsforeningen for pårørende innen Psykiatri. Lpp Oslo
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Momentum
Forening for arm- og benprotesebrukere i Norge.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbund (NHF) er en uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for full likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Hovedmålgruppen er bevegelseshemmede.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norsk Dysmeliforening
Dysmeli er betegnelsen på medfødte mangler/misdannelser på armer og/eller ben.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norsk Dyspraksiforening
Kontakt- og støtteorgan for personer som har dyspraksi og for familier som har barn med dyspraksi.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norsk forbund for svaksynte.
Norsk Forbund for Svaksynte (NfS) er en humanitær medlemskaps- organisasjon som i hovedsak arbeider for å bedre de svaksyntes levevilkår i vårt stadig mer visualiserte samfunn.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
NFU er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Norsk Tourette Forening
Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende organisasjon som har til formål å utbre kunnskap og forståelse for Gilles de la Tourettes syndrom (TS).
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)PTØ-Senteret
Pedagogisk Trenings- og Øvingssenter er et opplæringstilbud til barn med Cerebral Parese. Senteret ligger i Stange Kommune, Hedmark, og tar i mot barn fra hele landet (med unntak av de tre nordligste fylkene).
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen
Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen er en landsomfattende forening dannet i 1991.


 
 
 
 
  Neste side  
 
STARTSIDE/INDEX TIL TOPPEN AV WEBSIDEN PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG KART. (HYPERKOBLING)Registrer Org/Forening her

Oppgradert 20.10.2011.