PRISTILBUD FOR PROFILERING/ANNONSERING
I KATEGORI HJELPEMIDLER- 2018

Pristilbud for profilering/annonsering på portalen.
Pristilbud gjelder i et år, ved inngått profileringsavtale.


Bruk nisjeportalen www.handicapsiden.no som eksponeringsmedia for deres tjenester og produkter, samtidig som dere er med å skape varige arbeidsplasser for målgruppen.

Oversikt over oppføringer som brukes!
Oppføringer med link, bilde/Logo, tekst i bilde/Logo og undertekst.
Profilprodukt: Bilde med tekst, med tekst i bilde. Direktelink til valgt produkt på hjemmeside.
Bildeskilt med link for Firmainformasjon, Produkter, Nyheter, Nettbutikk Kontakt, Kart, Facebook og NAV Logo med link til deres oppføring på Hjelpemiddeldatabasen til Nav.

Pristilbud Startsiden/index
Pristilbud for profilering/annonsering vil vi i hvert tilfelle forhandle med ønskede interessenter.

Pristilbud 1- Hovedpartner> Kr 3.000,-eks.mva

Oppføringer komplett i kategori hjelpemidler for dine tjenester og produkter.
Link>http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler.com/hovedside.html

Oppføring i kategori Produkter-Hjelpemidler med opptil 4 stk produktbilder i relevant undergruppe for dine produkter:
Link> http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler-hjelpeutstyr/hovedside.html

Pristilbud 2. Firmalisting> kr 2.000,-eks.mva


Kategori hjelpemidler side 2 firmalisting.
Oppføring gjelder Pekerknapp med direkte link til deres hjemmeside samt relevant undertekst.
Link>http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler.com/Firmalisting_
leverandorer_side_2_.html


Oppføring i kategori Produkter-Hjelpemidler med 1 stk produktbilde i relevant undergruppe.
Link> http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler-hjelpeutstyr/hovedside.html

Pristilbud 3. Partnerlink>Kr. 1250.-eks.mva

Oppføring i kategori hjelpemidler side 3 med pekerknapp med link og tekst.
Link>http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler.com/
Firmalisting_leverandorer_side_3.html


Pristilbud 4: Oppføring med en stk Annonse under Annonse/News
Kr. 2.500-eks.mva


Oppføring i kategori hjelpemidler med en stk annonse med direkte link til deres hjemmeside.  Bilde/Logo, tekst med tekst i bilde/Logo
Link>http://www.handicapsiden.no/hjelpemidler.com/hovedside.html

Kontakt oss eller vi kontakter dere for en hyggelig samtale, så blir vi enige om pris og andre ting du måtte ha på hjerte.

Er det ønskelig med mer informasjon, eventuelt et besøk, ta kontakt og vi vil stille oss til deres disposisjon.


Ved en profileringsavtale bruk mail logoen øvers på siden!

Vi legger dere ut på portalen som et forslag slik at du/dere får en oversikt om hvordan dette kan gjøres til en avtalt pris.

Vedrørende forslag til oppføring i relevant kategori for dine produkter og tjenester blir deres profileringsvalg aktivisert på portalen når det er klarert av dere.

Vi håper på et positivt svar og ønsker dere lykke til med deres arbeider
!

Faktura:
Sender en faktura etter inngått avtale.

Handicapsiden.no
Organisasjonsnr.: 919 492 392
Hovedkontor: Aurskog/Høland Kommune.
Adresse: Trampen 5. 1930 Aurskog.
Mobil: 94 42 47 59
E-postadresse: postmaster@handicapsiden.no
Webadresse: http://www.handicapsiden.no

Med vennlig hilsen
Rune Walter Borgen
Daglig leder/WebmasterEventuelt litt mer informasjon:

Vår Info-Station ligger inne i dag på NAV Hjelpemiddeldatabase som et anerkjent produkt.
Link her>
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/
r4x.asp?linktype=isosup&linkinfo=22330901&sup=55869Portalen er tilpasset vår inkluderende Info-Station med skiltbilder, pekeknapper og standard stor skrift.

Portalen er delt inn i relevante kategorier i grupper. Stor tekst og tekst i bilder prioriteres på portalen. Et bilde sier mer en 100 ord.

Som den eneste startside for handikappede og funksjonshemmede har vi samlet flere relevante typer kategorier, produkter, informasjon og tjenester på portalen.

Flere aktuelle linker, satt i system med bruk av visuelle kategorier som er delt opp i relevante grupper.

Leverandører av hjelpemidler med en profileringsavtale på portalen har i kategorier en direktelink til NAV sin hjelpemiddeldatabase. Gjelder også leverandører som har oppføring på Facebook

Portalen er tilpasset fremtidig bruk for pc, mobil og nettbrett!
Vi jobber fortsatt med saken!


Andre
:

Handicapsiden.no -(Nettverk)
Med formål å skape varige arbeidsplasser for funksjonshemmede og handikappede innen Data, samt et sosialt nettverk.

Alle medarbeidere som jobber i selskapet har et handikap.
Motto er flere Hender/Hoder i arbeid!

Link til vår handikapguide i sin kommune.
Link> http://www.handikapguiden-aurskogholand.no

Vår nettbutikk for profileringspartnere som har egen nettbutikk: http://www.nettshoppen.no

Ved og klikke deg inn på linken her kan du få mer informasjon om våre tjenester, visjoner og målsetning vedrørende flere hender og hoder i arbeid!
http://www.handicapsiden.no/Handicapsiden.no/firmainfo.html

Med vennlig hilsen
Rune Walter Borgen