PSYKOLOGI
Psykologi, studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner pĆ„ pĆ„virkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse, som for eksempel aktivering under stress
Annonser/News