PSYKISKE SYKDOMMER
PSYKOSER

TIPS
driver også utstrakt undervisningsvirksomhet og opplysningsarbeide i tilknytning til alvorlig psykisk lidelse.
TIPS retter seg spesielt mot unge mennesker som er i ferd med å utvikle en alvorlig psykisk lidelse. TIPS er et trygt sted å begynne.

Stiftelsen SOR
Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter.
Stiftelsen SOR arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner


Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.
Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Derfor arbeider vi for å vise at pårørende er en ressurs og en del av løsningen for den som er syk, og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesenet og kommunene.

Apollon
Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo

Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin.  Apollons papirutgave utgis fire ganger årlig, mens nettutgaven oppdateres jevnlig med både aktuelle artikler og fokus på forskjellige temaer. Forskningsmagasinet retter seg mot eksterne miljøer og personer, men også mot dem som studerer og arbeider ved Universitetet i Oslo

PSYKOSER.
Grensepsykoser
Schizofrenier.
Hebefreni.
Katatoni.
Paranoide former.


Maniske depressive
psykoser.
Mani.
Melankoli.


Reaktive psykoser.
Depressive reaktive
psykoser.
Paranoide reaktive
psykoser.Senter for psykoterapi
og psykososial  
rehabilitering  
ved psykoser