Rehabilitering-Firmalisting side 2
REHABILITERINGSSENTRE

Firmalisting landsoversikt side 2
Tips> TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN REHABILITERING-OPPTRENINGSSENTRE FIRMALISTING SIDE 2
Behandling/undersøkelser(Regler) Helfo
Bakke.
Rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten
Rehabilitering for maksimal gjenvinnelse av pasientens egenfunksjon og mestring.
Firmainfo Nyheter Kart
 
 
Steffensrud
Steffensrud Rehabiliteringssenter tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en lang prosess, og vi ønsker å være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen.
Firmainfo Nyheter Kart
 
 
CatoSenteret
Mulighetenes senter, en veiviser innen egen mestring. Stiftelsen CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering. Tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering.
Firmainfo Nyheter Kart
 
 
Beitostølen Helsesportsenter
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå
Firmainfo Nyheter Kart
 
 
Landaasen Rehabiliteringssenter
Landaasen Rehabiliteringssenter har et engasjert personell med høy kompetanse som vil tilrettelegge behandlingen og rehabiliteringen for deg slik at du får best mulig utbytte av oppholdet.
Firmainfo Nyheter Kart
 
 
Røysumtunet
Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen områdene epilepsi og psykisk helse.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Godthaab Helse og Rehabilitering
Godthaab ligger sentralt og vakkert til i Bærum ved Bekkestua. Vi er en privat stiftelse, og som en av de få kvalitetssertifiserte rehabiliteringssentre i landet tilbyr vi høy faglig kompetanse kombinert med god service i alle ledd.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Ringen Rehabiliteringssenter as
Ringen Rehabiliteringssenter AS i Moelv, midt mellom Hamar, Lillehammer og Gjøvik, har avtale med Helse Sør- Øst RHF om drift av 37 rehabiliteringsplasser og har i dag ca 40 ansatte.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Muritunet
Muritunet  skal gi medisinsk behandling, opptrening og opplysning som del av det totale helsetenestetilbodet i landsdelen, samt anna verksemd som står i samanheng med dette.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Kastvollan Rehabiliteringssenter
Vi ønsker å tilby et opphold med høy trivselsfaktor i en hjemmehyggelig atmosfære med trygghet og service.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Grande rehabiliteringssenter
Tverrfaglighet og aktivitet er stikkord for behandlingen på Grande. Fylke:  Hedmark
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Skogli Helse- og rehabiliteringssenter
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS er Norges største rehabiliteringssenter og ligger på Lillehammer. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og er med det en del av den totale behandlingskjeden innen rehabilitering.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
Bjørnang Rehabiliteringssenter AS
Bjørnang har 53 plasser, og flere av rommene er tilpasset rullestolbrukere. Rommene har callingsystem, dusj/wc, telefon og TV.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
MS-Senteret Hakadal
MS-Senteret Hakadal er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Vi er det eneste rehabiliteringssenteret i Norge kun for personer med multippel sklerose (MS).
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
Sofienberg Helse og Rehabiliteringssenter
Hundorp.Sør-Fron.Oppland.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Selli Rehabiliteringssenter
Selli Rehabiliteringssenter er et ledd i den totale behandlingskjeden innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for ulike sykdomsgrupper.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Røros Rehabiliteringssenter
Røros Rehabiliteringssenter har 100 rehabiliteringsplasser. Senteret har 80 kombi-rom, hvorav 8 er tilpasset rullestolbrukere. I tillegg har senteret 20 rom på Moan Gård. Alle rommene er utstyrt med dusj, toalett, telefon og radio.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Velkommen til et helsebringende opphold! Tromsø.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Nordtun Helse Rehab
Nordtun HelseRehab er i dag en moderne rehabiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Nordre Aasen bo-og habiliteringssenter
Nordre Aasen ønsker å bidra til at barn og ungdom med sammensatte funksjonsvansker,
og deres familier,  får best mulig hjelp, fortinnsvis i  deres nærmiljø.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Kastvollan Rehabiliteringssenter
Vi ønsker å tilby et opphold med høy trivselsfaktor i en hjemmehyggelig atmosfære med trygghet og service.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Vikersund Kurbad
Senter for rehabilitering og mestring
Brudd- og slitasjeskader i skjelettet/ortopedi, Revmatologiske sykdommer, Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, Kroniske muskel- og bløtdelssmerte og utmattelsestilstander (CFS/ME). Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap. Arbeidsrettet rehabilitering.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Signo Conrad Svendsen senter
Signo Conrad Svendsen senter gir rehabiliteringstilbud til voksne døve og døvblinde med ulike funksjonshemninger, psykiske og kognitive vansker, og andre døve og døvblinde med behov for særlig tilrettelagte tiltak
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Suunaas Sykehus HF
Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 15 helseforetak i Helse Sør-Øst.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Meråker Kurbad AS
Pasienter med reumatiske, nevrologiske, ortopediske og cardiologiske lidelser samt muskel og skjelettlidelser.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Jeløy Kurbad
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad (JK) er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst. Vi har også god kapasitet for privatbetalende med behov for rehabilitering.
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 
Firmainfo Nyheter Kart Helse Sørøst
 
 ANNONSER/NEWS
Nyhet!
NYHET! Inkluderende-info-station.no

INKLUDERENDE
INFO-STATION
 
 
FORSKJELLIGE TEMALINKER
Behandling/undersøkelser Lov om spesialisthelsetjenester
FIRMALISTING REHABILITERINGSSENTRE
Side 2   Side 3   Side 4
TIL TOPPEN AV SIDEN.