SPORT OG FRITID

SPORT OG FRITID

TIPS

Hjelpemidler til trening, stimulering, lek og sportsaktiviteter dekkes vanligvis til bruk i hjemmemiljøet

Leverandører
Vi har utstyr til både inn og ute.
Du befinner deg nå hos Skandinavias største leverandør av utstyr til nesten alle sportsgrener.
Lekeplassutstyr, seniorsport, rehab, svømmeutstyr, fysioterapi, barnehager, skoler, idrettshaller, samt mange andre aktiviteter
Hjelpemiddelbutikken
Selger hjelpemidler for synshemmede m.m

Adaptor Hjelpemidler AS ønsker å bidra til økt trivsel og forenkling av hverdagslige oppgaver for eldre og synshemmede.

Hjelpemiddelavdelingen importerer, tilrettelegger, utvikler og selger hjelpemidler for synshemmede.

Info - Produkt - Nyhet - - KONTAKT OSS - - -

Nyhet

Fun2Go m/hjelpemotor

Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede barn og ungdom, og har lang erfaring med dette som vårt spesialområde.

Dette begynte vi med i en tid da de fleste andre i vår bransje konsentrerte seg om elderegenerasjonen.Bamse Produkter AS


Leverandør av fysikalske hjelpemidler til bruk i behandling av spedbarn, småbarn, ungdom og voksne

Vi tar utgangspunkt i motorisk utvikling, normale bevegelsesmønstre kontra forsinket motorikk med umodne eller patologiske mønstre og posisjonering.

Aktiv Hjelpemidler er et firma som har spesialisert seg på sport og fritidshjelpemidler for funksjonshemmede.

Vi håper dere finner våre produkter av interesse


Velkommen til vår verden av kvalitetsleker!

Med erfaring helt tilbake fra 1946 har vi i Riktige Leker alltid hatt barnet i sentrum, lek skal være både trygt, lærerikt og morsomt.Velkommen til Ronda AS.

Her finner du alt av hjelpemidler til funksjons- og bevegelseshemmede, samt trygghetsalarmer til kommuner og private i hele Norgeinfo - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
info - Produkt - Nyhet - - - - -
Funksjonshemmedes Idrettskretser og Lag -
Velkommen til handikapidrett.

Dagligliv og fritid
Fysisk tilrettelegging og hjelpemidler der man bor kan kompensere for nedsatt funksjonsevne.

Barn og fritid
Lek og fysisk aktivitet er viktig for alle barn. Hele kroppen er med: bevegelse, tanke, språk og sanseapparat uansett funksjonsnedsettelsene.

Regler og rettigheter
Hjelpemidler til lek, trening og aktivisering

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Til alle brukere! Brukerpass
Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, og omfatter alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i en nødsituasjon ved funksjonsfeil eller sammenbrudd.
PRODUKTOVERSIKT HJELPEMIDLER
En informasjonsside i en alfabetisk rekkefølge med bilder og tekst med mer!

Aktiv Hjelpemidler AS 

sport og fritids hjelpemidler
Bardum AS


Fritidshjelpemidler til bruk i daglig aktivitet - inne som ute - både sommer og vinter
Beitostølen 
Helsesportsenter

Senterveien 4
2953 Beitostølen
BHSS sentralbord-61 34 08 00