REHABILITERINGSSENTRE
HANDICAPSIDEN.NO AS-FØLG OSS PÅ FACEBOOK
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi.
Partner

PS Trafikkskole


PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap


Aktiv Hjelpemidler AS

sport og fritids hjelpemidler
CatoSenteret

Kvartsveien 2. 1556 SON

CatoSenteret
Mulighetenes senter,
en veiviser innen egen mestring.

Stiftelsen CatoSenteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering.
Unicare Bakke AS

Iddefjordsveien 885,
1765 Halden
Tlf.: 69 17 26 00

Unicare Bakke AS, har avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av rehabiliteringstjenester.
Vi har både dag- og døgntilbud.
Vi på Bakke ønsker å gi alle pasienter et likeverdig tilbud.
UNICARE Steffensrud

Vestre Toten veg 1530, 
2846 Bøverbru

Vi tar imot pasienter
med behov for aktiv
rehabilitering.
Rehabilitering er for
den enkelte ofte en
lang prosess, og vi ønskerå være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen.
Beitostølen Helsesportsenter

BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå
Landaasen
Rehabiliteringssenter

Landåsvegen 747,
2861 Landåsbygda

Landaasen Rehabiliteringssenter
er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten.

Hensikten med et rehabiliteringsopphold er
ofte læring, endring,
trening og forbygging.
FIRMALISTING REHABILITERING

side 2 side 3 side 4