Ansgar Bibelskole
Vår visjon er å utvikle og utdanne mennesker som kan sette en agenda for fremtiden.

Bergen Bibelskole
Bergen Bibelskole er knyttet til stiftelsen Kristent Nettverk og eies av og deler lokaler med menigheten Kristent Fellesskap i Bergen

Bibelskolen Bildøy Begen
Det kreves ikke eksamen eller andre forkunnskaper for å begynne hos oss. Men vi er en bibelskole og ser det derfor som naturlig at elevene våre deler den kristne troen, eller at de er inforstått med at undervisning og miljø er basert på kristen lære og liv, slik dette framkommer i Bibelen.

Bibelskolen på Fossnes
Bibelskolen på Fossnes ligger i Stokke kommune i Vestfold med kort vei til Tønsberg og Sandefjord i landlige omgivelser.

Bibelskolen til Filadelfia, Oslo
Filadelfia bibelskole vil være en kreativ lærende organisasjon som tilrettelegger åndsfylt, praktisk og akademisk læring som hjelper mennesker til å kjenne Gud, og til leve og lede som Jesus i sin egen generasjon

Disippel Trenings Skolen DTS
Ungdom i Oppdrag Norge (UiO) er en del av den internasjonale og tverrkirkelige misjonsorganisasjonen Youth With A Mission (YWAM),
og i UiO finner du arbeidere fra alle slags kulturer og evangeliske bakgrunner.

Fjellheim Bibelskole 
Velkommen til våre sider! 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Du er også velkommen til å søke som elev på bibelskolen vår.

Fjelltun Bibelskole
På Fjelltun jobber en stab som på hver sine områder og måter ønsker å gjøre året best mulig for elevene.

Gå Ut Senteret 
Skole- og kurssenter tilknyttet Normisjon.

Kristen brevskole
Kristen Brevskole tilbyr nå studentene sine et nettbasert læringsmiljø på disse sidene. Er du student og ønsker tilgang til nettområdet for den modulen du tar så kontakt med oss.

Lagets Bibel- og Evangeliseringssenter Hald
Hald Internasjonale Senter er en møteplass for tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid med fokus på bistand, misjon og ledelse

Sentermenighetens Bibelskole
Som elev ved SMB forventes det at du har en kristen livsstil i samsvar med en klassisk bibelsk etikk, og at du følger skolens reglement

Bibelskolen i Grimstad
Bibelskolen i Grimstad ligger fire kilometer fra sørlandsbyens sentrum. Området er av kommunen prioritert som friluftsområde, og avstanden til sjøen er 150 meter.

Fjellhaug Bibel-og misjonshøgskole
Fjellhaug skoler består av bibelskole, misjonshøgskole og studentheim.

Karisma Senter Bibelskole
Menighetens historie går helt tilbake til første del av vårt århundre da pinsevekkelsen brøt fram i landet, og menigheten ble opprinnelig grunnlagt i 1916 under navnet Zion Menighet.

Menighets-bibelskolen i Sandefjord
MBS ble godkjent som bibelskole så tidlig som 1981. Siden da har skolen vært år hatt en entusiastisk gjeng med studenter, kommende skoleår blir sikkert ikke noe unntak. Men nå skjer en kraftig fornyelse både av rammene rundt skolen , innholdet og ikke minst nettverket av samarbeidspartnere

Salemskolen
For å kunne forstå mer og vokse i det man tror på, er det viktig å få undervisning. Læring skjerper deg, fordi du må ta standpunkt til hva du selv tror på.