ATTFØRINGSBEDRIFTER ØSTFOLD. TILBAKEMELDING_FRA_WEBSIDEN_ATTFØRINGSBEDRIFTER_ØSTFOLD
 
KOMMUNER
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Krapfoss Industrier As (Kias)
Krapfoss Industrier As (Kias) ble etablert i 1954, som landets første attføringsbedrift.
Kias er i dag en moderne attføringsbedrift, som i nært samarbeid med Nav skal gi et kvalitativt godt tilbud om avklaring av arbeidsevne, kompetanseheving og arbeidstrening i et bedriftsnært miljø.  Hovedmålsetningen er formidling til ordinært arbeid eller utdanning.
Firmainfo Produkter Kart Facebook

Unicom AS
Bedriften ble etablert i 1965, og er eid av Fredrikstad, Råde og Hvaler kommune, samt Østfold Fylkeskommune. Vi har om lag 50 ansatte. I 2001 skiftet bedriften navn fra Åle og Seierstad Industrier AS til Unikom AS.

Unikom er en opplærings- og kvalifiseringsbedrift. Det gjør oss til en viktig rekrutteringskilde for næringslivet i Nedre Glommaregionen. Vi består av tre avdelinger, Administrasjon, Kurs-/attføringssenter og mekanisk
Firmainfo Produkter Kart Facebook


Firmainfo Produkter Kart Facebook


Firmainfo Produkter Kart Facebook


FYLKE OVERSIKT
Akershus-Aust Agder-Buskerud-Finnmark-Hedmark-Hordaland-Møre og Romsdal-
Nordland-Nord-Trøndelag-OpplandOslo-Rogaland-Sogn og Fjordane-Sør-Trøndelag-
Telemark-Troms-Vest-Agder-Vestfold-Østfold-Svalbard
 
 
ANNONSE