KATEGORI BILFORHANDLERE HOVEDSIDE.
Klasse 1 Biler
Tips
her.
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN BILFORHANDLERE HOVEDSIDE
 
ANNONSER/NEWS Regler gruppe 1 biler ANNONSER/NEWS

Mercedes Benz Norge
er en av hovedleverandørene til NAV funksjonsbiler.

 

Ordinær personbil gis som behovsprøvd tilskudd (se sats nedenfor). Ved behovsprøving tas det hensyn til eventuell ektefelles inntekt og forsørgelse av barn under 18 år. Dersom alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6 G, gis det ikke tilskudd til gruppe 1 bil.

Du kan selv velge hvilken bil du anskaffer. Du har ansvaret for å sørge for at bilen er hensiktsmessig for deg, og at den kan tilpasses dine behov. Kommunehelsetjenesten eller hjelpemiddelsentralen kan gi informasjon om hvilke biltyper som egner seg for ombygging. Velger du en bil som koster mindre enn du har fått tilskudd til, blir tilskuddet begrenset til bilprisen

Du kan i tillegg få stønad til nødvendige tilpasninger av bilen.

Du kan fritt bytte bil så mange ganger du vil. Etter 11 år kan du søke om ny stønad. I løpet av disse 11 årene råder du over bilen som du vil. Dersom du i løpet av denne tiden får forandringer i helsetilstanden som fører til behov for en gruppe 2 bil, kan du få stønad til dette uavhengig av hvor lenge det er siden forrige stønad.


 

 

 
Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.


PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.
<
I tillegg til å ha egne, spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil. Vi følger opp eleven hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset
.
TELEFON
41 23 25 74

 

     
 
STARTSIDEN/INDEX TOPP