DØVBLINDHET
FUNKSJONSHEMNINGER
DØVBLINDHET.
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN FUNKSJONSHEMNINGER DØVBLINDHET.
Eikholt - Ressurssenter for døvblinde
Senteret tilbyr kurs og opplæring til døvblinde mennesker.

Foreningen Norges Døvblinde
Nettside med detaljer om foreningen, arbeidet og tjenester.

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede / Døvblinde
Forbundet informerer om arbeidet, medlemstilbud og gir informasjon om synsproblemer, hørselshemminger og døvblindhet

Skådalen kompetansesenter
Støttesystem for hørselshemmede og døvblinde.

Rycon AS
Arbeidsmarkedsbedriften gir tilbud til døve og døvblinde arbeidssøkere. Inneholder en kartleggingsavdeling som gir råd, kompetanse og veiledning til arbeidssøkere. Gir også bistand tilarbeidsgivere som vil ansette døve. Du kan bl.a. bestille tolk og møterom direkte på e-post.

Døves Frivillighetssentral
Døve og hørselshemmede fra hele Oslo kan ta kontakt med sentralen enten man ønsker hjelp og støtte, eller ønsker å være frivillig.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Stiftelsen Signo 
På siden til denne stiftelsen for døve og døvblinde finner du informasjon om virksomheten og pekere videre.

Velkommen til Vetland Skole.
Skole og ressurssenter for hørselhemmede elever i Oslo

UTENLANSKE:

Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale.
Informasjon om utdannelsessenteret.
Annonser
Bilde kommer