DOWNS SYNDROM
FUNKSJONSHEMNINGER
DOWNS SYNDROM
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN FUNKSJONSHEMNINGER DOWNS SYNDROM.

Ups Downs

Foreldreforening for barn med Downs syndrom i Oslo og omegn.

NorskNettverk for Down Syndrom
Norsk Nettverk for Downs Syndrom, er et frittstående nettverk for alle med interesse for Downs Syndrom.

Barnehabilitering.
Målgrupper for barnehabiliteringstjenesten er barn og ungdom med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger, og andre barn med behov for tverrfaglig habiliteringstjenester på spesialistnivå.

UTENLANDSKE:

Down Syndrome
Her kan du bl.a. søke etter internasjonale magasiner, internasjonale sider og medisinske ressurser på Internett.

Down Syndrome Resources on the Internet (usa)
Pekere til utenlandske sider om downs syndrom.
Annonser
Bilde kommer