FUNKSJONSHEMNINGER
HØRSELSHEMNINGER
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN FUNKSJONSHEMNINGER HØRSELSHEMNINGER

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
HLF er en interesseorganisasjon for tunghørte, døvblitte-/sterkt tunghørtblitte og personer med tinnitus og meniere

Norges Døveforbund
Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. Vi holder til i trivelige lokaler i Grensen 9 sentralt i Oslo. Vi er i dag 12 ansatte med stort og smått, og er en organisasjon i vekst

Møller kompetansesenter, Trondheim
Statlig spesialpedagogisk senter for hørselshemmede med blant annet foreldreopplæring i tegnspråk, læremidler for døve og videobøker

Tinnitus
På denne websiden samles informasjon om tinnitus/øresus fra ulike kilder i Norge og i utlandet

Døvekompetanse AS
Døvekompetanse as samarbeider med Studiesenteret (tidligere Midt i Norden) om tegnspråkopplæring, andre kursopplegg, rådgivning og veiledning via videokonferanse

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov

Stiftelsen Signo  
På siden til denne stiftelsen for døve og døvblinde finner du informasjon om virksomheten og pekere videre

Rycon AS
Arbeidsmarkedsbedriften gir tilbud til døve og døvblinde arbeidssøkere. Inneholder en kartleggingsavdeling som gir råd, kompetanse og veiledning til arbeidssøkere. Gir også bistand tilarbeidsgivere som vil ansette døve. Du kan bl.a. bestille tolk og møterom direkte på e-post

Audiografen.no
Hørselshemmede og for forebygging av hørselsskader.

Slåtthaug videregående skole, Nesttun
Videregående skole for hørselshemmede

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
Vi tilbyr tre folkehøyskolelinjer bare for døve.

Tolkeutdanningen
Utdanningen av tolker for døve, døvblinde og døveblitte, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

 Menières sykdom
Informasjonsside om Menières sykdom, en sykdom i det indre øret som kan medføre bl.a. svimmelhet og us

UTLANDSKE.

Nordisk Audiologisk Selskab (dk)
Informasjon om organisasjonen. Audiologiske pekere

Annonser
Bilde kommer