FUNKSJONSHEMNINGER
SPRÅK OG TALEVANSKER
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN FUNKSJONSHEMNINGER SPRÅK OG TALEVANSKER.

Afasiforbundet i Norge

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen.

Logopedisk institutt
Vi er fire privatpraktiserende logopeder med lang og god erfaring innen de logopediske fagområdene. Vi hjelper barn, unge og voksne med tale- og kommunikasjonsvansker. Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten.

Folkehelseinstituttet
10 ting du bør vite om spesifikke språkvansker

Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Språkvansker kan arte seg forskjellig. En person kan for eksempel ha manglende mulighet til å forstå det som blir sagt, og/eller til å uttrykke seg gjennom tale og skrift.

Speak Norge AS
Reis ut i verden og lær språk og kultur! Vi tilbyr språkprogrammer ved 55 skoler i 23 land- Her kan du velge spennende destinasjoner og kurs-kombinasjoner som vil åpne mange spennende opplevelser og veier videre for deg!

Annonser