PRODUKTOVERSIKT HJELPEMIDLER

Når du eller noen av dine nærmeste får behov for et hjelpemiddel, tar dere kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor.

Telefon
LEVERANDØRER AV HJELPEMIDLER
TEMALINKER-NAV
Hvem har krav på hjelpemidler som dekkes av NAV

Akutt reparasjon av hjelpemidler NAV
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemidlet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket

Til alle brukere!
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel. Du får enklere tilgang til utprøving, utskifting og reparasjon, og behandlingstiden blir kortereTil topp