TILBAKE STARTSIDEN HANDICAPSIDEN.NO
TILBAKE
STARTSIDEN
VELKOMMEN TIL HANDICAPSIDEN.NO AS
HANDICAPSIDEN-INFOSTATION.NO
 

Vår nye inkluderende informasjonsstasjon/terminal (Info-station) er nå klar til en demonstrasjon og utplassering.

Vi valgte å bruke året 2008 som et test år av produktet etter anbefalinger fra brukere og potensielle kunder/kjøpere vi har i dag.

Handicapsiden.no AS har nå fått til en avtale med Rikshospitalet for utplassering av vår inkluderende informasjonstasjon/terminal i 2009.

Flere Nav kontorer og andre private foretak viser oss nå stor interesse for produktet.


Videofremvisning
Teknisk leder Tor Elling Rustad.

Daglig leder/Salgssjef Rune Walter Borgen.

Daglig leder/Salgssjef Rune Walter Borgen.

Daglig leder/Salgssjef Rune Walter Borgen.

Flere bilder her.
X


Handicapsiden.no AS har nå utviklet en ny inkluderende informasjonsstasjon/terminal (infostation) med webtilrettet programvare i samarbeid med Infostation AS.


Vår inkluderende Info-station/terminal har en spesiell hev- og senk løsning, for å kunne tilfredsstille brukere som sitter i rullestol eller ikke rekker opp til ordinære Infostation.

Vi benytter minimum19” LCD touch screen, som vil dekke svaksyntes behov, for å kunne nyttegjøre seg informasjon som ligger på vår inkluderende Info-station.

Standardmodellen leveres med touch screen, ståltastatur, integrert mus.

Har kjøper behov for mer beskyttelse rundt Infostationen, kan dette ordnes med bruk av beskyttelsesmateriale, eller andre løsninger/forslag som leverandøren kan hjelpe med.

Terminalen kan leveres med høyttaler, webcamera og skriver for de som ønsker det.

Vedrørende tilleggsutstyr for synshemmede og hørselshemmede leveres dette etter kjøpers ønske, da dette ikke inngår i standardmodellen.

Vår inkluderende Info-station kan levers i flere varianter, fargevalg og profilering, men spesiell hev- og senk, samt touch screen, integrert mus er en fast anordning.

Terminalen er tilpasset for bruk av kortleser, men må bestilles for de som ønsker det. 

Den inkluderende Infostation tilbys våre kunder som: leasing eller kjøp. Reklamefinansiering kan ordnes etter avtale.

Se vår brosjyre her:
http://www.handicapsiden.no/infostation/Brosjyre.htm

Utplassering av terminalen.

Vi er av den oppfatning at vår inkluderende Informasjonsterminal bør inkluderes i alle offentlige bygg i Norge, der det er behov for å inkludere handikappede og funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere med like muligheter for informasjon som andre.

Vår inkluderende Info-station ønsker vi å utplassere på Opptreningssentre, Pasienthotell, Sykehus og i offentlige miljøer. Ved siden av dette håper vi at det private næringslivet ser behovet for å inkludere flere brukergrupper når de velger løsninger til Deres informasjons behov ved bruk av Infostation.


Vi håper at alle våre kunder vil integrere vår nettportal www.handicapsiden.no, som en av låste linker, slik at vi får ut informasjonen på handicapsiden.no til flere brukere.

Når Infostation ikke er i bruk, kan den fungere som en 19” elektronisk reklame TV, med levende eller faste bilder som blir eksponert etter en fast tidskode ” 3 – 5 sekunder ”, eller lengre hvis våre kunder ønsker dette.


Terminalen er inkluderende og skal ikke være ekskluderende for noen av brukere, men skal kunne brukes av alle.

For mer informasjon kontakt oss på telefon eller send mail.

F
or spørsmål om bruk og kjøp av terminalen.
Daglig leder/Salgssjef: Rune Walter Borgen
Mobil: 951 60 430
Faks: 63 85 05 62
Mail:
postmaster@handicapsiden.no


For spørsmål om tekniske detaljer av terminalen.
Teknisk/IT Ansvarlig: Tor Elling Rustad
Mobil: 954 51 430
Mail:
teknisk@handicapsiden.no
STARTSIDEN/INDEX TIL TOPPEN AV WEBSIDEN Neste side 2