ADVOKATSIDEN
RETTIGHETER.INFO
TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN ADVOKATSIDEN RETTIGHETER.INFO

Avokatforum.no
Ble etablert i 1994 og består i dag av 17 advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi har også ansatt to advokatfullmektiger.

Advokatonline
AdvokatOnline AS markedsfører, utvikler og kvalitetssikrer juridiske maler hvor brukere av internett selv kan utarbeide juridiske dokumenter. AdvokatOnline har utviklet en avansert teknologi for interaktive dokumenter og administrasjon av maler.

Fri rettshjelp
Informasjon om fri rettshjelpordningen, lover, forskrifter, rundskriv mv.og lenker til advokater og rettshjelpere i Norge som

Jus.no
Trenger du juridisk hjelp? Med inntil en 30 minutters gratis konsultasjon kan medlemmer av Den Norske Advokatforening over hele landet hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Har du behov for advokatbistand ut over ½ time, vil du av Advokatvakten bli henvist videre på vanlige vilkår.

Jusstorget
Vi ønsker å gjøre det så lettvint som mulig for deg å finne fram i regel- og paragrafjungelen på egenhånd. På Jusstorget finner du gratis veiledning og kanskje løsninger på juridiske spørsmål du har som privatperson eller næringsdrivende.

Lovdata
Lovdata er en privat stiftelse som ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Trygderetten.no
Trygderettens oppgave er å behandle anker på vedtak fattet i forvaltningen om enkeltpersoners rett til pensjoner og andre trygdeytelser.

Trygderettshjelp.no
Trygderettshjelp.no bistår i alle saker vedrørende trygd og trygdekontor, og våre advokater har lang erfaring med slike saker.

Den internasjonale straffedomstol (ICC)
Den internasjonale straffedomstol (ICC) er verdens første permanente, internasjonale domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkedrap.
ANNONSER/NEWS