TILBAKE STARTSIDEN www.sykdommer.com
MUSKELSYKDOM OG SKELETTSYKDOMMER
Tips her> TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN WWW.SYKDOMMER.COM  MUSKELSYKDOM OG SKELETTSYKDOMMER 
 
  INFORMASJON ANNONSER/NEWS
 
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Landsforeningen for Nakkeslengsskadde (LFN)
En skademekanisme som kan påføres en i flere sammenhenger (Ca. 50% av alle nakkeslengskader skjer ved påkjørsler bakfra, forfra, og/eller fra sidene). Ved påkjørsel bakfra vil hodet først bli kastet bakover, deretter forover.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for Muskelsyke er en interesseorganisasjon for mennesker med nevromuskulære funksjonshemninger og deres familier. På de følgende sidene kan du lese mer om foreningen, muskelsykdommer, vårt organisasjonsapparat, og følge lenker til andre ressurser i og utenfor Norge som angår funksjonshemmede og muskelsyke spesielt.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Ryggforeningen i Norge
Foreningen er en sammenslutning for mennesker med ryggproblemer samt pårørende, fagfolk og andre interesserte.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Norsk Osteoporoseforening
Samle inn og formidle informasjon om osteoporose og beslektede sykdommer. Støtteforskning for å finne årsaker og utbredelse og å bedre behandlingstilbudet. Fremme tiltak til pasienter med osteoporose og beslektede sykdommer.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
NFOI legger stor vekt på informasjonsarbeid, og et viktigverktøy i dette arbeidet er internettsidene våre. Her finner du oppdatert informasjon om foreningen samt kortfattet informasjon om diagnosen medfødt benskjørhet.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Norsk Dystoniforening
Vårt ønske og mål er å gi informasjon om diagnosegruppene som tilhører "dystonibegrepet". 
Målgruppene er selvfølgelig pasienten og de pårørende, men også leger, helsepersonell og andre med interesse for denne sykdommen. 
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Amyotrofisk lateral sklerose
Amyotrofisk lateral sklerose er et vanskelig navn på en vanskelig sykdom. Et norskt navn finnes ikke, men amyotrofisk betyr muskelsvinn, lateralsklerose beskriver den forandring som finner sted i ryggmargen i denne tilstan.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)MSsiden.no
MS er en forkortelse for Multippel Sklerose, noe som oversatt betyr "mange arr". Sykdommen har fått dette navnet fordi det som oftest dannes arrlignende forandringer på ulike steder i sentralnervesystemet (i hjerne og ryggmarg).
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)MS-Portalen
Informasjon om Multippel Sklerose for personer med MS,
deres nærmeste og venner - på deres eget språk.
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE (HYPERKOBLING)Spinal Muskel Atrophy
Spinal Muskel Atrophy - forkorta til SMA, er ein medfødt sjukdom. Sjukdommen kjem av ein feil på kromosom fem og er ganske sjeldan, avdi både mor og far må vera disponert i genene for denne sjukdommen.
 
Curato Røntgen

Curato Røntgen AS er Norges største private leverandør av radiologitjenester og en viktig bidragsyter til norsk helsevesen med sine 12 røntgenavdelinger fordelt over hele landet
Unilabs Røntgen
Unilabs Røntgen

Unilabs Røntgen inngår i Unilabs Norge AS og utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne ustyr. Unilabs Røntgen består av 9 avdelinger
 
 
 
 
 
 
 
 
PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Helsetjenester m.m. PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Trygdeoversikt Rettigheter m.m. PEKER FOR ÅPNING AV HJEMMESIDE OG STEDSKART (HYPERKOBLING)Seksualtekniske hjelpemidler
 
 
 
STARTSIDEN TIL TOPPEN AV WEBSIDEN   Neste side 1. 2. 3. 4.