TILBAKE SYKDOMER HOVEDSIDE ADHD TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN WWW.SYKDOMMER.COM ADHD
 
ADHD Norge
Tidligere MBD-foreningen i Norge.
 
ADHD GUIDEN
En norsk nettresurs for voksne med ADHD
Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi,
Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) eies av Helse Sør-Øst, drives av Medisinsk divisjon på Oslo universitetssykehus HF på Ullevål, og finansieres i sin helhet av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet. NK feiret 15 år som senter i februar 2009
 
UTENLANDSK TEMASIDER
CHADD
Internasjonal ADHD-organisasjon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIL TOPPEN AV WEBSIDEN