TILBAKE SYKDOMER HOVEDSIDE ALZHEIMER-DEMENS. TILBAKEMELDING FRA WEBSIDEN WWW.SYKDOMMER.COM ALZHEIMER-DEMENS
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Tilbud til personer med demens og deres pårørende. Senteret gir ut tidsskriftet  og er opprettet av Sosial og helsedepartementet.
Alzheimer`s Association USA
Den amerikanske alzheimer foreningens sider. Mengder med informasjon om sykdommen samt pekersamling.
 

 
.
 
TIL TOPPEN AV WEBSIDEN