Syns og Øyesykdommer
TILBAKEMELDING/TIPS OM NYE TEMALINKER. AKTUELLE INFORMASJONSSIDER OM SYNSHEMNINGER.
Aniridi Norge
Organisasjon for personer med den sjeldne øyesykdommen aniridi, og deres pårørende.


Fargeblind.no
Nettside om fargeblindhet. Ved hjelp av en test skal du kunne sjekke om du er fargeblind.


Norsk Landsforening for Laryngektomerte
Forening for mennesker med funksjonsnedsettelse etter kreftsykdom i munn-, øre-, nese- og halsområde


Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsker å spre informasjon om øyesykdommen Retinitis Pigmentosa.Medlemsskap i foreningen er åpen for alle med interesse for denne sykdommen.


Temalinker: Andre websider..


Syn og hørsel hos eldre

Dårlig syn hindrer mange eldre i å ta seg fram utenfor hjemmet, utføre praktiske gjøremål og følge med i avisen.


Blindeforbundet

Blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger


Memira opererer grå stær
I Norge utføres rundt 50 000 grå stær operasjoner hvert år. I verden opereres det rundt 20 millioner. Dersom du har fått grå stær (katarakt), har du rett til en kostnadsfri operasjon via det offentlige helsevesen.


Øyelegene
Vi er en av de største private aktørene i Norden når det gjelder antall medisinske konsultasjoner.Øyeoptikk
De mest kjente øyesykdommene er grå og grønn stær (katarakt og glaukom), og forkalkning på netthinnen (aldersrelatert makula degenerasjon).
ANNONSER