A

AIDS - HIV
Landsforeningen mot aids - Pluss 

AIDS - HIV
Senter for alle berørt av hiv - Aksept 

Akromegali
Morbus Addison Forening 

Albinisme
Norsk forening for Albinisme 

Alkoholproblemer
AA Anonyme Alkoholikere 

Alkoholproblemer
AKAN - Arbeidslivet komité mot alkoholisme og narkomani 

Alkoholproblemer
Blå Kors Norge 

Alkoholproblemer
Av og for studenter og fagfolk ved universitet og høgskoler
Forbundet mot rusgift 

Allergi
Norges Astma- og Allergiforbund 

Alopecia Areata
flekkvis tap av hår - Landsforeningen Alopecia Areata

Ammeproblemer
Ammehjelpen 

Amputere legemsdeler
Landsforeningen for amputerte (LFA) 

Amputere legemsdeler (arm/ ben)
MOMENTUM – Foreningen for Arm- og Benamputerte

Analatresi
Norsk Forening for Analatresi 

Angst
Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn

Anorexia nervosa
Spiseforstyrrelser - Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser 

Anorexia nervosa
Spiseforstyrrelser – Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS) 

Arbeidsmiljøforhold-Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F)
For personer med sykdommer eller skader som har eller kan mistenkes å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold. 

Arm-amputerte - MOMENTUM
Foreningen for Arm- og Benamputerte 

Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC)
Landsforeningen for Arthrogryposis Multiplex Congenita 

Astma
Norges Astma- og Allergiforbund  

Autisme
Autismeforeningen i Norge  

B

Barn - miste et barn Foreningen
Vi som har et barn for lite

Barn - miste et barn
Landsforeningen til støtte ved krybbedød 

Barn med ernæringsproblemer KNAPPEN
En forening for foreldre til barn med ernæringsproblemer 

Barn med funksjonshemming
Handikappede barns foreldreforening (HBF)

Barn med funksjonshemming
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede 

Barn med hjertesykdom
Foreningen for hjertesyke barn 

Barn med hoftelidelser
Barn med hoftelidelser

Barn med lese-/skrivevansker
Dysleksiforbundet i Norge

Barn med revmatisk sykdom
Barne- og ungdomsrevmatiker-gruppe, BURG

Barn med språkvansker (etter hjerneskade)
Foreldreforeningen for barn med språkvansker 

Barn og familie - Bekymringstelefon for Foreldre Organisasjonen voksne for barn 

Barn og familie
Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Barneleddgikt - BURG
Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 

Barnløshet ufrivillig
Ønskebarn, Norsk forening for fertilitet og barnløshet

Bekhterev
Norsk Revmatikerforbund (NRF) 

Bekkenløsningsplager
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager (LKB) 

Bekymring
Bekymringstelefon for Foreldre - Organisasjonen voksne for barn

Ben-amputerte
MOMENTUM – Foreningen for Arm- og Benamputerte 

Benskjørhet
Osteoporose - Norsk Osteoporoseforening 

Benskjørhet medfødt
Osteogenesis Imperfecta Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 

Blinde/ synshemmede
Norges Blindeforbund  

Blinde-døve barn medfødt
Foreldreforeningen for døvblinde 

Blinde-døve/ syn- og hørselshemmede – LSHDB
Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/ Døvblinde 

Blinde-døve/ syn- og hørselshemmede FNDB
Foreningen Norges Døvblinde

Blødere
Foreningen for Blødere i Norge 

Bulimia nervosa spiseforstyrrelser 
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser 

Bulimia nervosa
Spiseforstyrrelser Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)

C

Cerebral Parese
Cerebral Parese-Foreningen 

Cushing syndrom
Morbus Addison Forening 

Cystisk Fibrose
Norsk Forening for Cystisk Fibrose 

Cøliaki
Norsk Cøliakiforening 

D

Demens
Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Diabetes
Sukkersyke - Norges Diabetesforbund 

Down syndrom
Norsk nettverk for Down syndrom 

Down syndrom
Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU Se i tillegg NFU Ålesund og omegn lokallag 

Down syndrom
Up and Downs foreninger i Norge (Norske støtteforeninger for foreldre til barn med Down syndrom) - se i tillegg NFU Ålesund og omegn lokallag 

Dysleksi
Lese-/ skrivevansker - Dysleksiforbundet i Norge 

Dysmeli
Medfødte misdannelser eller mangler på armer og/eller ben - Norsk Dysmeliforening 

Dystoni
Norsk Dystoniforening 

Døvblinde/ syns- og hørselhemmede
LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syn- og Hørselhemmede/ Døvblinde 

Døvblinde/ syns- og hørselshemmede
FNDB – Foreningen Norges Døvblinde
 
Døvblinde barn - medfødt
Foreldreforeningen for døvblinde 

Døve/ tunghørte
Hørselshemmedes Landsforbund 

Døve/ tunghørte
Norges Døveforbund 

E

Ehler-Danlos Syndrom
Norsk Forening for Ehler-Danlos Syndrom 

Endetarm - medfødt lukket Analatresi
Norsk Forening for Analatresi 

Endometriose 
Endometrioseforeningen 

Epilepsi
Norsk Epilepsiforbund 

F

Familie og barn 
Bekymringstelefon for Foreldre - Organisasjonen voksne for barn 

Familie og barn
Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Fibromyalgi
Norges Fibromyalgi Forbund 

Fordøyelsessykdommer
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer 

Fragilt X-syndrom
Foreningen for Fragilt X-syndrom 

Funksjonshemming
Se også under aktuell sykdom/ diagnose - Norges Handikapforbund 

Funksjonshemmede barn
Barn med funksjonshemming se også under Barn samt under aktuell sykdom/ diagnose - Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede 

G

Gane-/ leppespalte Leppe
Ganespalteforeningen i Norge 

Genitale Anomalier
Norsk forening for Genitale Anomalier 

Grønn stær
Glaucom Norsk Glaucom Forening

H

Handikappede
Funksjonshemming - Se også under aktuell sykdom/ diagnose
Norges Handikapforbund

Handikappede barn/ barn med funksjonshemming
Se også under Barn samt under aktuell sykdom/ diagnose Handikappede barns foreldreforening (HB


Hareskår
Leppe-/ganespalte - Leppe-/ganespalteforeningen i Norge


HIV
Landsforeningen mot aids - Pluss

HIV
Senter for alle berørt av hiv - Aksept


Hjerneblødning
Infarkt/ -slag - Landsforeningen for slagrammede (LFS)

Hjertesykdom
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Hjertesykdom
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hjertesyke barn
Foreningen for hjertesyke barn

Hjerte- og/ eller lungesyk ungdom
Hjerte- og Lungesyk Ungdom

Hjerte - transplanterte
Foreningen for hjerte og lungetransplanterte

Hodepine
Migrene Norges Migreneforbund

Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Hydrocephalus - vannhode
Ryggmargsbrokkforeningen

Hyperthyreose
Høyt stoffskifte – Norsk Hypothyreoseforening

Hypofysesvikt
Morbus Addison Forening

Hypothyreose
Lavt stoffskifte – Norsk Hypothyreoseforening

Hørselsforstyrrelser 
Hørselshemmedes Landsforbund

Hørselsforstyrrelser døve/ tunghørte
Norges Døveforbund

Hørsels - og synshemmede/ Blinde-døve – LSHDB
Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/ Døvblinde

Hørsels - og synshemmede/ Blinde-døve
FNDB Foreningen Norges Døvblinde

Høyt stoffskifte
Norsk Hypothyreoseforening

Håravfall - flekkvis tap av hår
Alopecia Areata – Landsforeningen Alopecia Areata

I

Iktyose
Norsk Keratoseforening

Immunsvikt
Norsk Immunsviktforening

Incest
Senter Mot Incest (Landsoversikt)

Intravenøs behandling
Norsk Intravenøsforening (NIFO)

J

K

Keratose
Norsk Keratoseforening

Kortvokste
Norsk Interesseforening for Kortvokste

Kreft
Den Norske Kreftforening

Kreft - barn
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn (SKB)

Kreft brystkreft
Foreningen for brystkreftopererte

Kreft - munn, øre, nese, hals
Norsk Landsforening for Laryngectomerte (NLFL)

Kreft - underliv  
Underlivskreftforeningen ( UKF)

Kreft - ungdom
Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening (UG)

Krigsinvalideforbundet
Krigsinvalide Bygning 22, Akershus festning, 0106 Oslo. Tlf-23095011

Kronisk utmattelsessyndrom forårsaket av enterovirus
Myalgisk Encefalopati Forening

Kroniske smerter
Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Krybbedød
Landsforeningen til støtte ved krybbedød

L

Laryngectomerte
Norsk Landsforening for Laryngektomerte

Lavt stoffskift
Stoffskifteforbundet

Leddgikt 
Norsk  Revmatikerforbund NRF

Leddgikt 
Norsk leddgiktforbund

Leppe-/ganespalte
Leppe-/ganespalteforeningen i Norge

Lese-/ skrivevansker
Dysleksi Norge

Leversykdom
Leverforeningen

LMBB (Laurence – Moon – Bardet – Biedl syndrom)
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom  

Lungesyk 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Lungesyk - transplanterte
Foreningen for hjerte og lungetransplanterte

Lupus – Norsk Revmatikerforbund
Undergruppe av Norsk Revmatikerforbund. En såkalt Diagnosegruppe

Lymfeødem
Norsk Lymfeødemforening

Løsemiddelskadde
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

M

Marfan syndrom Marfanforeningen
Foreningen for Marfan syndrom og andre Marfanlignende tilstander

Medfødt benskjørhet -Osteogenesis  Imperfecta
Norsk Forening for Osteogenesis  Imperfecta

Migrene
Norges Migreneforbund

Misdannelser medfødte misdannelser eller mangler på armer og/eller ben
Dysmeli Norsk Dysmeliforening

Morbus Addison
Morbus Addison Forening

Multippel Sklerose
Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Muskelsyke (FFM),Muskelsykdom

Foreningen for Muskelsyke

Myalgisk Encefalopati
Myalgisk Encefalopati Forening

N

Nakkeslengskadde
Foreningen for nakkeslengskadde

Nakkeslengskadde
Norges Wiplash Forbund

Narkolepsi
Foreningen for Søvnsykdommer

Narkotikaproblemer
Anonyme narkomane

Narkotikaproblemer 
Arbeidslivet komite mot alkoholisme og narkomani - AKAN

Narkotikaproblemer
Blå Kors Norge

Narkotikaproblemer av og for studenter og fagfolk ved universitet og høgskoler
Forbundet mot rusgift

Narkotikaproblemer
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Narkotikaproblemer
Ungdom mot narkotika

NASPA - Norsk forening for Arvelig -Spastisk Paraparese / -Ataksi
En forening som dekker de nevrologiske lidelsene - Heriditær Spastisk Paraparese (HSP) og Heriditær Ataksi (HA)

Nerver
Se psykiske plager sykdommer

Nethertons syndrom
Norsk Keratoseforening

Nevrofibromatose
Norsk Forening for Nevrofibromatose

Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for Svaksynte (NfS) er en humanitær medlemskaps- organisasjon som i hovedsak arbeider for å bedre de svaksyntes levevilkår i vårt stadig mer visualiserte samfunn.

Nyre
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte


O

Ordblind - lese-/ skrivevansker - dysleksi
 Dysleksiforbundet i Norge

Osteogenesis erfecta - medfødt beinskjørhet
Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta


Osteoporose - benskjørhet
Norsk Osteoporoseforening

P

Parkinson
Norges Parkinsonforbund

Polioskadde
Landsforeningen for polioskadde ( LFPS)

Porfyri 
Norsk Porfyriforening

Protesebrukere - MOMENTUM
Foreningen for Arm- og Benamputerte

Psoriasis
Norsk Psoriasisforbund

Psoriasisleddgikt
Norsk Revmatikerforbund

Psykiske plager/ sykdommer
Mental Helse Norge

Psykiske sykdommer (pårørende)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Q
R

Reservoaropererte NORILCO
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Revmatisk sykdom
Norsk Revmatikerforbund

Rygg
Ryggforeningen i Norge

Ryggmargsbrokk
Ryggmargsbrokk-foreningen

Ryggmargskadde
Landsforeningen for ryggmargskadde ( LARS

Rusproblemer Se Alkohol- og/ eller Narkotikaproblemer
Folkeaksjonen mot narkotika

S
Sjeldne diagnoser

Frambu  Senter for sjeldne funksjonshemminger
Institutt for sjeldne diagnoser
Smågruppesenteret ved Rikshospitalet
TAKO-senteret
TRS - trenings og rådgivingssenteret

S

Sarkoidose 
Støttegruppen for sarkoidosepasienter


Sjøgrens syndrom
Norsk Revmatikerforbund

Sklerodermi
Norsk Revmatikerforbund

Skrive-/ lesevansker - dysleksi
Dysleksiforbundet i Norge

Slagrammede
Landsforeningen for slagrammede (LFS)

Slitasjegikt
Norsk Revmatikerforbund

Smerter
Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Spilleavhengighet
Anonyme Gamblere

Spiseforstyrrelser anorexia/ bulimia
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser anorexia/ bulimia
Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS)

Stamming
Norsk Interesseorganisasjon for Stamme

Stoffskifte lavt/ høyt
Norsk Hypothyreoseforening

Stomi-opererte – NORILCO
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Sturge-Weber syndrom
Norsk Forening for Sturge-Weber syndrom

Sukkersyke - diabetes
Norges Diabetesforbund

Synshemmede/ blinde 
Norges Blindeforbund

Synshemmede barn
Assistanse Foreldreforeningen for synshemmedes barns sak

Syns- og hørselshemmede/Blinde-døve – LSHDB
Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselhemmede/ Døvblinde

Syns- og hørselshemmede/ Blinde-døve
FNDB Foreningen Norges Døvblinde

Søvnsykdommer
Foreningen for Søvnsykdommer

T

Tannskade 
Forbundet Tenner og Helse

Tourette syndrom
Norsk Tourette Forening

Trafikkskadde
Personskadeforbundet

Transplanterte organer
Foreningen for hjerte og lungetransplanterte

Transplanterte organer
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Tuberkulose
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tuberøs Sklerose 
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Tunghørte/ døve
Hørselshemmedes Landsforbund

Tunghørte/ døve
Norges Døveforbund

Tunghørte - døvblinde/ Syn- og Hørselhemmede
LSHDB – Landsforbundet for kombinert Syn- og Hørselhemmede/ Døvblinde

Tunghørte - døvblinde/ Syn- og Hørselhemmede – FNDB–
Foreningen Norges Døvblinde

Turner Syndrom
 Turner Syndrom foreningen Norge

Tvillingforeldre 
Tvillingforeldreforeningen

Ufrivillig barnløse
Foreningen for ufrivillig barnløse

U

Ungdom - bekymring for ungdom Bekymringstelefon for Foreldre 
Organisasjonen voksne for barn

Utlagt urinleder/ tarm – stomiopererte NORILCO
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte

Utmattelsessyndrom kronisk - forårsaket av enterovirus
Myalgisk Encefalopati Forening 

Utviklingshemmede se evt. under egen diagnose i tillegg
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Utviklingshemmede se evt. under egen diagnose i tillegg
Norsk Forbund for Utviklingshemmede - NFU

V

Vannhode (Hydrocephalus) 
Ryggmargsbrokkforeningen

Voldsofre
Landsforeningen for voldsofre

Voldtatte
Landsforeningen for voldtatte - Dixi

W

Wiplash – nakkeslengskade
Foreningen for nakkeslengskadde 

Wiplash - nakkeslengskade
Norges Wiplash Forbund