- - -- - -

Unicare Landaasen ligger idyllisk til i Landåsbygda. Rehabiliteringssenteret tar imot pasienter med ulike diagnoser og med behov for aktiv rehabilitering.

Våre rehabiliteringstilbud kan tilpasses til individuelle- og gruppeprogrammer. Uavhengig av pasientenes mål, igangsettes rehabiliteringsprosessen sammen med yrkesgruppene det er behov for – ikke minst slik at prosessen kan videreføres hjemme