- - -- - -

Unicare Bakke ligger i nærheten av Halden. Rehabiliteringssenteret tar imot personer med behov for aktiv rehabilitering. Her finner du praktisk informasjon om fasilitetene.

Vårt mål er å motivere pasienten til å være en aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsprosess, sette seg mål som utgangspunktet for en individuell tilrettelagt prosess.

Unicare Bakke AS
Iddefjordveien 885
1765 Halden
Tlf.: 69 17 26 00