KATEGORI BILINFORMASJON OG KJØRETØY
DELT OPP I 3 GRUPPER.
TILBAKEMELDING FRA KATEGORI GRUPPE BILINFORMASJON OG KJØRETØY
BILOMBYGGERE

Mercedes Benz-Vito
BILFORHANDLERE

Mercedes Benz-Sprinter
Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ.
Bil kan være en nødvendighet for å komme til/fra arbeid og for å kunne fungere i arbeidslivet.
Temalinker Kjøretøy
Bil og kjøretøy NAV
Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Gruppe 1 bil (Tilskudd)
Har du nedsatt funksjonsevne og har behov for bil til å komme deg til og fra arbeid eller utdanning ut over videregående skole, kan du søke om tilskudd til bil. Tilskuddet er behovsprøvd.

Gruppe 2 bil (Kassebil)
Er du avhengig av heis eller rampe for å komme inn og ut av bilen, kan du få stønad til spesialtilpasset kassebil. Stønaden gis som rente- og avdragsfritt lån. Denne stønaden kan også gis til å dekke transportbehov i dagliglivet og avhenger ikke av at du er i arbeid eller under utdanning

Bilsentrene NAV (Kontakt Landsoversikt)
Landet er delt inn i fem regioner når det gjelder behandling og oppfølging av bilsaker. De regionale bilsentrene er en del av hjelpemiddelsentralen på sitt sted.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - bilstønadsordningen
Bil er for mange mennesker med funksjonsnedsettelser en forutsetning for deltakelse, og for mange finnes det ikke noe reelt alternativ. Bil kan være en nøddvendighet for å komme til/fra arbeid og for kunne fungere i arbeidslivet.

FORSKJELLIGE TEMALINKER NAV

Til alle brukere!
Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting, reparasjon og nytt hjelpemiddel. Du kan ta direkte kontakt med den som kan løse problemet, og behandlingstiden blir kortere.

Hvem har krav på hjelpemidler som dekkes av Nav
Hjelpemiddelområder informasjonsside.


Hjelpemidler Søknadsskjema Nav
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Akutt reparasjon av hjelpemidler
Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket.

Hjelpemiddeldatabasen/Arbeids- og velferdsetaten
Hjelpemiddeldatabasen er Arbeids- og velferdsetatens nettsted for informasjon om produkter og leverandører på det norske hjelpemiddelmarkedet.

Profilering
PS TRAFIKKSKOLE AS


Kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap

PS Trafikkskole er en av få skoler i landet som har spesialisert seg på kjøreopplæring for mennesker med fysiske handikap.
I tillegg til å ha egne,spesialutstyrte biler brukes også elevenes egen bil. Vifølger opp eleven hele veien, slik at alt utstyret blir tilpasset.
TELEFON:41 23 25 74


Mercedes Benz Norge-Nyttekjøretøy-

VITO OG SPRINTER. LINK I BILDER

Nav har innkjøpsavtale med Mercedes Benz Norge

Topp