Du står fritt til selv å velge hvilket ortopedisk institutt du vil få tjenester fra.
Selv om noen institutt har samarbeid med gitte sykehus og leger, kan du fritt velge et annet institutt hvis du ønsker det. Dette gjelder både ved første gangs anskaffelse og ved fornyelse eller reparasjoner.
Handikappbloggen
Kommer
ORTOPEDISK UTSTYR TIL ORTOPEDISK BRANSJE
       
FORSKJELLIG OFFENTLIGE RELEVANTE LINKER.


Ortopediske hjelpemidler-NAV.no
Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner og ortopediske sko.

Hjelpemidler Søknadsskjema Nav.no
Her finner du mer informasjon og tips i forhold til å søke om hjelpemidler.

Brukere har rett til selv å velge sin leverandør av ortopediske hjelpemidler.
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

Oversikt over ytelser for behandling/undersøkelse av helsetjenester. (HELFO)

Nav- Funksjonshemninger/Rettigheter og regler.

PARTNER ANNONSE
PARTNER ANNONSER