PRIVAT INFORMASJON OG TJENESTER.
HOVEDSIDE.

Tjenester innen privat sektor blir stadig mer avansert. Bedre effektive tjenester er meget viktig for økt verdiskapning i Norge.

Norsk pasientforeningkontoret for pasienthjelp.
Norsk pasientforening er et frittstående og uavhengig pasienthjelpkontor. Driften er basert på bevilgninger fra Stortinget.Kontoret for pasienthjelp har eksistert siden 1985 og har lang erfaring med å gi hjelp, veiledning og råd til pasienter og pårørende.

Klagenemda.
For bidrag til behandling i utlandet
Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet har vært i virksomhet fra 1. januar 1999. Bakgrunnen for opprettelsen av nemnda var et ønske om styrke rettssikkerheten og samtidig sørge for raskere saksbehandling. Nemnda er et fritt og uavhengig domstollignende forvaltningsorgan som departementet ikke kan instruere. Klagene blir endelig avgjort i nemnda, men kan bringes inn for domstolene.

Trygg trafikk
Trygg Trafikk er en landsdekkende medlemsorganisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og skal fungere som et bindeledd mellom frivillige aktører og de offentlige myndighetene som har ansvar for trafikksikkerheten.

Legemiddelforsikringspoolen
Skadeoppgjørskontoret,
Postboks 1733 Vika,0121 Oslo

Lovdata
Lovdata er en privat stiftelse som ble opprettet i 1981
av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved 
Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Jus.no
Utgiver: Juristenes Informasjonssenter.

Bysiden
Bysiden gir deg tilgang til nyttig informasjon om alt fra næringsliv til kulturnyheter i Norges største byer. Kun ved noen få klikk, kan du raskt finne hva du søker.

Firmanett
Siden 1999 har Firmanett solgt oppføringer i sin firmabase på Internett. Vårt unge og ekspansive miljø har i løpet av kort tid gjort firmanett.no til en av landets mest besøkte bedriftsbaser på Internett.

Syntef
SINTEF-gruppen lever av å finne intelligente og lønnsomme løsninger for våre kunder, basert på forskning og utvikling innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. SINTEFs visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Infotorget.
Markedsplass for kjøp og salg av elektronisk  informasjon
infotorg.no er en markedsplass for kjøp og salg av elektronisk informasjon fra anerkjente norske og internasjonale leverandører. Her kan du bl.a kjøpe bilder, kredittopplysninger, sjekke heftelser på løsøre, bestille grunnboksutskrifter fra Eiendomsregistret, hente frem skjema og offentlige blanketter, hente ut DM-lister, bestille firmaattester, panteattester, registreringsutskrift, heftelser, ektepakt, og mye mer

GRATIS SØK PÅ ALLE NÆRINGSDRIVENDE I NORGE
Hvilke bedrifter som er på vei oppover. Hvem som vil få et godt resultat. Hvem som har alle muligheter til å bli gode kunder, fordi de er i vekst. Og hvem som har økonomisk fremgang slik at de er gode betalere.

Den norske lægeforenings lenkeside.
Retningslinjer og handlingsprogrammer Sykehus - helseforetak, Forsknings- og kompetansesentre. Tidsskrifter Organisasjoner (norske og internasjonale)
Legemiddelinformasjon, Pasientforeninger
Søke- og portalsider Offentlige ressurser
Universiteter Lover og regler.

Folkes Brevskole Fjernundervisning
FB Fjernundervisning - en god skole
Som en moderne skole tilbyr FB Fjernundervisning et bredt utdanningstilbud. Våre kursdeltakere får gode resultater og fullfører sine utdanninger. Gjennom vårt forskningsbaserte utviklingsarbeid og samarbeid med offentlige og private utdanningsinstitusjoner sikrer vi vår kompetanse på området.


Næringslivets Hoved-organisasjon (NHO) er den største interesse-organisasjonen for bedrifter i Norge.


Lands-organisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstaker-organisasjon.
Fordelene ved å være mange er mange!