KATEGORI-REISELIV-BYGG-FINANS.
DELT OPP I 3 GRUPPER


REISELIV

Tilrettelagt reiseliv
også for rullestolbrukere
BYGG

Tilrettelagt -
Din trygghet - Rettigheter -

Din bolig.
FINANS

Bank-
Finansiering-Forsikring

Hjelpemidler i boligen.
Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler som gjør deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

Sentralt innhold Reiseliv med mer
Hovedpartnere
Grefsen Eiendom AS

Kjøp og salg av egen bolig
Storefjell
Tilpasset for
funksjonshemmede


Topp