KATEGORI-REISELIV-BYGG-FINANS. DELT OPP I 3 GRUPPER.
REISELIV

Tilrettelagt reiseliv for rullestolbrukere
BYGG

Tilrettelagt -
Din trygghet - Rettigheter -

Din bolig.
FINANS

Bank-
Finansiering-Forsikring

Hjelpemidler i boligen.
Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse kan du låne hjelpemidler som gjør deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

Sentralt innhold Reiseliv med mer
Hovedpartner
Velkommen til Storefjell Resort Hotel
www.storefjell.no

Tilpasset for
funksjonshemmede!

Topp