Bedriftsprofil for Foretaket Handicapsiden.no

Foretakets virksomhet skal være å eie eller erverve rett til å drive Internettsider, samt andre arbeider innen data og web.

Internettportalen www.handicapsiden.no er en inkluderende nisjeportal/veiviser innen helse, medisin, sykdom, skade, produkter, tjenester, lover og regler. Samt andre aktuelle tjenester. En side for folk flest. Informasjonsportal for personer med funksjonshemninger og handikap er et prioritert felt. Delta i virksomheter som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.