OM Handicapsiden.no - Forretningsforetak.

Handicapsiden.no ble etablert av grunder Rune Walter Borgen og driftes i dag av Grunder.

Handicapsiden.no er den eneste selvhjulpne aktøren for både inntjening og nytenkning innen diverse jobb skapende arbeider for mennesker med forskjellige nedsatte funksjonshemninger siden oppstarten.

Firmaet eies av Daglig leder Rune Walter Borgen.

Formål:

Foretakets virksomhet skal være å eie eller erverve rett til å drive nettsider med formål å være opplysningsside/portal en veiviser til informasjon for personer med funksjonshemninger og handikap, samt delta i virksomheter som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

www.handicapsiden.no og andre internettportaler lages av personer med varig sykdom eller skade. Vi vet best hvor skoen trykker. Brukere av brukere.

Handicapsiden.no har også medarbeidere uten sykdom og skade, men med andre erfaringer innen selskapets virksomhet og formål.

Vedrørende spørsmål om foretakets formål og drift rettes dette til daglig leder.

Foretaket har sitt Forretningskontor i Aurskog Høland kommune.

Trampen 5
1930 Aurskog
Mobil: 94424759
Kontor: 63850562
Avdelingskontor Aurskog.
Web, Salg, media og markedsføring.
Salgssjef/Daglig leder: Rune Walter Borgen
Mailadresse: postmaster@handicapsiden.no