Om Handicapsiden.no og Foretakets nettverk. Formål,

Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org er to aktører som samarbeider i et nettverk med medarbeidere i forskjellige fylker, byer og kommuner i Norge. 

Handicapsiden.no og Foreningen Handicapweb.org har som formål: 
Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser i sitt nettverk.

Målsetning er å bli den ledende og største arbeidsplassen for målgruppen i Norge.

De 2 aktører er drevet av mennesker som på grunn av skade eller sykdom har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Handicapweb.org

Medarbeidere er Handikapguider for Foreningen Handicapweb.org. Det er en forening som har som formål å opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som står utenfor det ordinære arbeidsliv.

Foreningens formål:

Opprette arbeidsplasser for handikappede og uføre som guider og andre tilpassede arbeidsplasser. Yte støtte til private trengende og egne prosjekter som retter seg mot foreningens målgruppe. Delta i virksomheter som er forbundet med dette.

Arbeidsoppgavene er som følger

Webdesign som guide i eget distrikt. Drifting av siden med opplysninger, tjenester og produkter, samt være en informasjonskanal ovenfor brukere og folk flest, i sitt distrikt. Websiden til guiden er en lokal inkluderende internettportal, med informasjon om tilgjenglighet for handikappede og funksjonshemmede herunder rullestolbrukere, samt for folk flest.

Internettportalene er inkluderende med informasjon om tilgjenglighet satt i system ved bruk av relevante skilt og knapper, samt bilder med tekst.

Lokale portaler bygges opp etter mal i samarbeid med Handicapsiden.no, men guiden vil ha frihet innenfor denne rammen, men i samsvar etter retningslinjer fra 
Handicapweb.org og Handicapsiden.no

https://www.handicapsiden.no skal være hovedportalen for alle guider som et ledd i nettverket.
Portalen til handikapguiden har websider med linker til landsdekkende informasjon på internettportalen www.handicapsiden.no

Gjelder linker som Helse, Medisin, Sykdommer, Hjelpemidler, og Rettigheter, samt, Nettshoppen, Nyhetsiden Helse og Info-Station.

Guidene vil også tilby private bedrifter webdesign og drifting av Deres websider til meget konkurransedyktige priser. Guidene arbeider fra hjemmekontor i et tilpasset miljø. 

For at vi skal ha en ryddig måte å drifte websidene på bør alle i prosjektet ha samme redigeringsverktøy for laging av websider.
Kurs i opplæring av Web kan ordnes.

Det opprettes et domene med webhotell for alle guider i sitt område.

Formål for begge aktører:

Opprette og tilby arbeidsplasser til handikappede og uføre som for eksempel lokale guider.

Målsetningen er og skape lønnede arbeidsplasser for handikappede og funksjonshemmede.

I vedtektene for de to selskapene, er det inngått bindene avtaler.

For å kunne virkeliggjøre denne ambisjonen, håper vi at Dere ser mulighetene for at disse hendene blir aktivisert, til formålsnyttige samfunnsoppgaver i fremtiden.

Markedsføring av Handicapsiden.no, samt hele nettverket

Vi rykker inn annonser i relevante blader som dekker skade og lyte i Norge, samt medlemsblader for relevante kundegrupper. Selskapet stiller ut på messer, og profilerer seg i diverse søkemotorer på nettet.

Den lokale handikapguide omtales i sitt nærmiljø, i relevante blader og medier, samt offentlige lokale myndigheter/etater m.m.

Vi har inngått avtaler med landsdekkende organisasjoner, bedrifter og statlige instanser, hvor www.handicapsiden,no  ligger som link på Deres hjemmesider. Vi søker også aktivt mot presse og TV-mediet om omtale av Handicapsiden.no

Dette gjelder også en ny omtale om hele vårt prosjekt.
Flere hender/hoder i arbeid!

Vi håper å få til dette i fremtiden. 

Med vennlig hilsen
Daglig leder:
Rune Walter Borgen