Aktuelle informasjonssider
om høselshemninger
TILBAKEMELDING/TIPS OM NYE TEMALINKER. AKTUELLE TEMALINKER.
Tolkeutdanningen
Utdanningen av tolker for døve, døvblinde og døveblitte, ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Døve og mental helse
Presentasjon av et prosjekt som ønsker å heve kompetansen på området døvhet og mental helse.

Tinnitus
Informasjonsside om Tinnitus

Stiftelsen Signo
På siden til denne stiftelsen for døve og døvblinde finner du informasjon om virksomheten og pekere videre.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Rådgivningskontoret for hørselshemmede retter seg mot alle hørselshemmede, døve, døvblinde og tunghørte, i Oslo

Hørselshemmet i arbeidslivet 
En informasjonsbrosjyre til hørselshemmede og hørselhemmedes arbeidsplasser.

Døves Akademiske Forening (DAF) 
Informasjon om foreningen. Pekere til andre nettsteder.

Døves Frivillighetssentral 
Et treffsted for døve - døvblinde - hørselshemmede og hørende. På siden åpnes det bl.a. for å diskutere aktuelle temaer.

Menières sykdom 
Informasjonsside om Menières sykdom, en sykdom i det indre øret som kan medføre bl.a. svimmelhet og øresus

Hørselssentralen i Nordland
På siden finner du informasjon fra hørselssentralen som ligger under Norland sentralsykehus

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Nedsatt hørsel, - fra ensidige og mindre hørseltap til døvhet, kan hemme barn og unge i å utvikle språk, samle erfaringer og tilegne seg regler for samspill

Nordisk Audiologisk Selskab (dk)
Informasjon om organisasjonen. Audiologiske pekere

Slåtthaug videregående skole, Nesttun 
Videregående skole for hørselshemmede

Tolkeportalen.no
Tjeneste fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet