Vi takker alle våre samarbeidspartnere for profilering/annonsering på vår innkluderende nisjeportal
www.handicapsiden.no

Dato: 04.01.
Daglig leder kommer med følgende oppdateringer for Handicapsiden.no

Vi jobber nå med nye websider samt oppdateringer av kategorier og linker.
Tilrettelegging for brukere er et prioritert felt, samt for folk flest!

Dato: 27.02.
Daglig leder håper vi sammen kan gjøre livet så rettferdig og
samarbeidsvillig for alle på denne jord!
Vi må stå sammen for å bli kvitt denne pandemien som vi alle lider på en eller annet måte.
Det er ikke greit å stå ute når vi sammen kan skape varme inne.


Dato: 21.04.

Vi jobber videre!
Alt står til bra med Handicapsiden.no som driftes og drives av daglig leder Rune Walter Borgen.