Vi takker alle våre samarbeidspartnere for profilering/annonsering på vår innkluderende nisjeportal
www.handicapsiden.no

Dato: 04.01.2021
Daglig leder kommer med følgende oppdateringer for Handicapsiden.no

Vi jobber nå med nye websider samt oppdateringer av kategorier og linker.
Tilrettelegging for brukere er et prioritert felt, men også for folk flest!