Dato: 31.08.

Daglig leder kommer med følgende nyhetsoppdatering for Handicapsiden.no-Organisasjonsnummer: 919492392.

Enkelpersonforetak-Registeret i enhetsregisteret 19.09.2017

Selskapet har vært registrert i merverdiavgifts registeret hele perioden frem til i dag.

I henhold til lover og regler for enkelpersonforetak velger nå daglig leder/eier om momsfritak.

Dette gjøres for å få ned kostnader angående regnskap da enkelmansforetaket som driftes og eies av Rune Walter Borgen ikke har nok omsetning/inntekter ved bruk av regnskapsfører etter gjeldene regler og krav.

Handicapsiden.no driftes og drives på samme måte som før, med samme målsetning og visjon.

Webtjenester som en tjeneste for handikappede. Netthandel og andre nettjenester.

Daglig leder: Rune Walter Borgen

Dato: 04.06.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer.


Dato: 03.01.


Vi takker alle våre samarbeidspartnere for profilering/annonsering på vår innkluderende nisjeportal
www.handicapsiden.no

Daglig leder kommer med følgende oppdateringer for Handicapsiden.no

Vi jobber nå med oppdateringer av kategorier og linker.
Tilrettelegging for brukere er et prioritert felt, samt for folk flest!

3 medarbeidere som hjelper til med oppdateringer samt diverse arbeider for Handicapsiden.no

Velkommen til
Mercedes-Benz


Nyttekjøretøy
Innkjøpsavtale
med Nav


Vito


Sprinter