Dato: 03.01.

Vi takker alle våre samarbeidspartnere for profilering/annonsering på vår innkluderende nisjeportal
www.handicapsiden.no

Daglig leder kommer med følgende oppdateringer for Handicapsiden.no

Vi jobber nå med oppdateringer av kategorier og linker.
Tilrettelegging for brukere er et prioritert felt, samt for folk flest!

3 medarbeidere som hjelper til med oppdateringer samt diverse arbeider for Handicapsiden.no

Dato: 04.06.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer.


Velkommen til
Mercedes-Benz


Nyttekjøretøy
Innkjøpsavtale
med Nav


Vito


Sprinter