PARTNER

Inkluderende Info-Station med webtilrettet programvare

Info-Station Torun har en spesiell hev- og senk løsning, for å kunne tilfredsstille brukere som sitter i rullestol eller ikke rekker opp til ordinære Infostation.

Terminalen er inkluderende og skal ikke være ekskluderende for noen av brukerne, men skal kunne brukes av alle.