PSYKOLOGI-PSYKISKE LIDELSER
INFORMASJON/BEHANDLING

Psykisk pleie og helsevern
Her kan du se videoklipp av forskjellige metoder som brukes innen psykisk pleie og helsevern.

Her kan du se videoklipp av forskjellige metoder som brukes innen psykisk pleie og helsevern.

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.
Arbeids og velferdsforvaltningen (NAV)
Behandling hos psykolog.
Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanligvis betale en egenandel
LISTE FREMMEDORD
Psykologi/Psykiske lidelser. Informasjon/Behandling
LinkerRådet for psykisk helse.
Vi er en paraply-organisasjon som jobber for et samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle


EFPSA er psykologi-studentenes interesse organisasjon i Europa