Aktuelle informasjonssider
om synshemninger
TILBAKEMELDING/TIPS OM NYE TEMALINKER. AKTUELLE INFORMASJONSSIDER OM SYNSHEMNINGER.
Blindeforbundet.
Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte.

Norges Blindeforbunds Ungdom
Presentasjon av forbundet og dets lokallag.

Norsk Forbund for Svaksynte
NFS målgruppe er svaksynte, men seende og blinde kan også være medlemmer.
Hovedformålet er å bedre hverdagen for svaksynte og mennesker med et synsproblem.

IKT og synshemmede
Bruk av PC med skjermleser og leselist er i dag et viktig arbeidsredskap for blinde og sterkt svaksynte

Synshemmede Akademikeres Forening
Synshemmede Akademikere – forkortet SAF – er en interesseorganisasjon av synshemmede som tar eller har tatt høyere utdanning.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
NLB er biblioteket for deg som har problemer med å lese trykt tekst. Vi er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker. Det er gratis å låne bøker fra NLB

Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter
Lions Førerhundskole og Mobilitetsenter startet i 1966 av et styre av medlemmer fra Lions. Skolen ligger ved St.Hanshaugen i Oslo, i et rolig og hyggelig strøk med lett adkomst til bytrafikk.

Aniridi Norge
En landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med den sjeldne diagnosen aniridi (inkl. WAGR og Gillespie og deres familie/pårørende.

Norges Optikerforbund
Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med formål å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og å ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser.
Informasjonsside
for hundebruker

ANNONSER