Autisme er en omfattende funksjonshemming som særlig påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Funksjonshemmingen framtrer som regel før barnet er tre år. Autisme er betegnelsen på et syndrom, dvs. summen av en rekke symptomer som opptrer samtidig.Autismeforeningen i Norge
For mennesker med autisme og Aspergers syndrom. Foreningen er også åpen for foreldre/pårørende samt fagfolk og andre interesserte.


Barnehabilitering

Barnehabiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.


Glenne regionale senter for autisme
Senteret er organisert i Sykehuset i Vestfold (SIV HF), klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for mennesker med tilstander innenfor autismespekteret.UTLANDSKE.

Geneva Centre for Autism (usa) 
Senteret er ledende innen trening, ressurser og støtte for mennesker med autisme


Lovaas Insititute for Early Intervention (usa) 

Spesialisert institutt for trening av barn med autisme og relaterte utviklingsforstyrrelser.