Amputasjonen betyr både at en livsfase er slutt, men også at en helt ny livsfase begynner. Når beskjeden kommer om at amputasjonen skal finne sted, er det mange spørsmål som melder seg. Det kan dreie seg om man kan leve som tidligere og om hvordan livet i det hele tatt kommer til å bli etter at amputasjonen er gjort.

Rikshospitalet i Oslo
Hvis du har problemer med tradisjonelle proteser etter amputasjoner av armer og bein, kan du ha nytte av en skjelettforankret protese: Protesen kobles til en bolt som er grodd fast i benet på amputasjonsstumpen. På den måten blir det mindre belastning av bløt-delene i stumpen

MOMENTUM
Forening for arm- og benprotesebrukere.


Landsforeningen for amputerte (LFA)

LFA ble stiftet i 1996 og står tilsluttet Norges Handikap-forbund (NHF), som er en partipolitisk og religiøs uavhengig interesseorganisasjon

UTLANDSKE

Landsforeningen for amputerede.(Danmark)
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.(Danmark)


Integrum Sverige Skjelettforankring.

Engelskspråkelig webside.


Farabloc - The Pain Relief Zone

Nettstedet gir deg artikler og stoff om fantomsmerter etter amputasjon.


Amputee-Online

Engelskspråklige ressurssider og onlineblad for amputerte.


Motion Control Utah

Engelskspråklige webside om armproteser.Motion Control, Inc., is the leading U.S. manufacturer of myoelectric and externally powered prosthetic arm systems.