Cerebral parese skyldes en utviklingsforstyrrelse eller en skade i hjernen som har oppstått i fosterlivet, under fødselen eller i løpet av de første leveårene. Det mest karakteristiske symptomet er motoriske vansker i varierende grad, men andre tegn på hjerneskade som for eksempel lærevansker, forsinket tale og språkutvikling og epilepsi kan også være til stede.Cerenral Parese Foreningen
Foreningen i Norge


PTØ- Senteret

Pedagogisk Trenings- og Øvingssenter er et opplæringstilbud til barn med Cerebral Parese. Senteret ligger i Stange Kommune, Hedmark, og tar i mot barn fra hele landet (med unntak av de tre nordligste fylkene).


Barnehabilitering

Barnehabiliteringstjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten.

UTENLANDSKE:


CP of the North Country

Gir omfattende , tilgjengelig helse og menneskelige tjenester i fylkene Nord- New York. En oase av muligheter for mennesker med utviklingshemming .