FUNKSJONSHEMNINGER DØVE
Medfødt hørselshemming eller tap av hørsel pga. sykdom eller naturlig svekkelse.


Hørselshemmedes Landsforbund

HLF har en nettside som har emneområder som omhandler hjem, nyheter, faggrupper og mer om organisasjonen. Du får også vite mer om din hørsel, og kan i tillegg ta kontakt med forbundet.


Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.


Slåtthaug videregående skole

Skolen på Nesttun ved Bergen tilbyr videregående skole i tegnspråkmiljø.


Audiografen.no

Hørselhemmede og for forebygging av hørselsskader.


Landaasen Opptreningssenter

Tilbud til deg som trenger fysikalsk opptrening og tinnitusbehandling.

UTENLANSKE:

Hear It
Engelskspråklig nettsted med råd og tips om å leve med hørselshemming.